skip to Main Content
110 000 Kronor Från Tellusbarn Till Världens Utsatta Barn

110 000 kronor från Tellusbarn till världens utsatta barn.

Detta år ökar Tellusbarn sina insatser för barn i världen. Vi skänker 55 000 kronor till Svenska Afghanistankommittén och lika mycket till Kurdiska läkarsällskapet. På alla våra förskolor har dessutom barn och föräldrar samlat pengar till förmån för utsatta barn genom Svenska Afghanistankommittén, totalt 6417 kr. Svenska Afghanistankommittén och Kurdiska läkarsällskapet arbetar med människor i två av världens mest utsatta områden. Barnen är en viktig målgrupp i båda verksamheterna.
Vårt engagemang för barn i utsatta delar av världen har funnits länge men våra insamlingar har tidigare varit begränsade till den insamling vi gjort i samband med våra förskolors vernissager och egna mindre donationer. Nu ökar vi vårt eget bidrag och hoppas att vårt engagemang och vår empati för barns situation i hela världen ska sprida sig ytterligare i våra verksamheter.

×Close search
Sök
X