skip to Main Content
15maj 19
Momentmålning på förskolan The Cottage

Momentmålning på förskolan The Cottage

På förskolan The Cottage på Södermalm pågår ständigt spännande aktiviteter kring skapande både i ateljén och på avdelningarna. När barn ges möjlighet att utforska kring färg och form utvecklar de sin förmåga att förstå och gestalta världen. Läroplanen för förskolan beskriver att verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar…

08maj 19
Lågaffektivt bemötande i förskolan

Lågaffektivt bemötande i förskolan

Lågaffektivt bemötande i förskolan är en metod som blivit vanligare. Lågaffektiv pedagogik innebär att man som vuxen använder olika strategier för att möta barn som lätt blir frustrerade och utagerande mot sin omgivning. Många barn har svårt att reglera och hantera sina känslor, samtidigt som de inte har förmågan att…

23apr 19
Förskolans nya läroplan

Förskolans nya läroplan

Förskolans nya läroplan införs den 1 juli i år och alla förskolor i Sverige får en reviderad läroplan, Lpfö 18. Läroplanen innehåller två delar, den första delen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och i den andra delen finns mål och riktlinjer. Reviderad läroplan I förskolans läroplan som har reviderats har…

16apr 19
Glad påsk från förskolan Pusslet!

Glad påsk från förskolan Pusslet!

På förskolan Pusslet i Älvsjö har påskpysslet engagerat både barn, pedagoger och föräldrar. Barnen har lyssnat till sagor om påskharen, de har skapat kycklingar och påskägg och provat på olika tekniker, som till exempel marmorering. Barn och pedagoger har även samtalat om hur påsken firas i Sverige och i andra…

08apr 19
Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg

Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg

Nu öppnar förskolan The Rainbow i Kristineberg. Förskolan befinner sig i rymliga och ljusa lokaler i Kristineberg, med närhet till olika parker och lummiga områden. The Rainbow kommer, precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn, ha fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Vi kommer arbeta systematiskt med…

01apr 19
Tellusbarn medverkar i forskningsprojekt på Stockholms universitet

Tellusbarn medverkar i forskningsprojekt på Stockholms universitet

Under 2019 kommer sju av förskolorna inom Tellusbarn delta i ett forskningsprojekt som genomförs tillsammans med Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Projektet handlar om socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter i förskolan. Bakgrunden till forskningsprojektet är att förskolor med god kvalitet har positiva effekter på barns språkliga, kognitiva och socioemotionella…

27mar 19
Förskolan Torget ställer ut på Tyresö konsthall

Förskolan Torget ställer ut på Tyresö konsthall

Berättelser ur en hand Förskolan Torget och konstföreningen Torget har nyligen tagit del av en utställning Berättelser ur en hand i Tyresö konsthall. Där visades några av barnens gjutna händer upp, ur Iryna Hauskas konstprojekt "Handvirkade Händer”. I projektet fick barnen från Torget skapa berättelser med hjälp av sina händer,…

11mar 19
Spännande projekt mellan Paletten och Sherwood

Spännande projekt mellan Paletten och Sherwood

Under hösten pågick ett spännande tema kring broar på förskolorna Paletten i Husby och förskolan Sherwood på Kungsholmen. Syftet var att låta den skapande processen kring broar bli till en öppning för att ge möjlighet för nya möten mellan barnen. Att skapa möjlighet för möten både inom och utanför den…

26feb 19
Förskolan Växthuset i Österåker

Förskolan Växthuset i Österåker

Under våren öppnar Tellusbarn förskolan Växthuset i Österåker. Tillsammans med Svenska Vårdfastigheter och Magnolia kommer vi kunna ta emot omkring 60 barn tillsammans i en Modulförskola från Temporent, i väntan på att vår fina förskola byggs parallellt i härliga Täljöviken. På Tellusbarn har vi lust och lärande i fokus och…

25feb 19
Tellusbarn och projekt med fokus på leken

Tellusbarn och projekt med fokus på leken

På flera av Tellusbarns förskolor genomförs projekt med fokus på leken. Detta innebär strukturerade lekgrupper med både de yngre och äldre barnen. Lekgrupperna är tydligt organiserade och sker i små grupper tillsammans med en eller två pedagoger. Barnen som deltar ges möjlighet att öva kommunikation och socialt samspel, tillsammans med…

×Close search
Sök
X