skip to Main Content
En Oförglömlig Höst Med Mulla

mullasklader-011Genom att introducera och brevväxla med vår fiktiva karaktär Mulla som är ett troll bosatt någonstans i skogen har vi tillsammans med barnen haft en höst som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. Barnens engagemang har varit fantastiskt och deras fantasi i kombination med vårt bejakande och lyhördhet har hållit temat vid liv hela terminen. 

Under våren pratade vi mycket om hållbar utveckling och om vikten av att ta hand om vår miljö. För att förankra och fortsätta fördjupa oss inom hållbar utveckling har Mullas brev innehållit historier om hur hon känner sorg över allt skräp som slängts i hennes skog. Hon har varit nära att trampa på glas när hon lekt utanför sin stubbe och hon tycker det är tråkigt att plocka skräp istället för blommor.

gul10-041Vi deltog i Håll Sverige Rent och anordnade ytterligare en skräpplockar dag tillsammans med fokus på källsortering. Vi har även haft gemensamma diskussioner, både i helgrupp och i mindre grupper om varför skräp i naturen är farligt. Vad kan naturen egentligen bryta ner? Parallellt med att städa i vårt närområde gjorde vi en rejäl höststädning på vår gård, eller som den numera kallas: Mullas trädgård. Vi krattade löv, byggde vindskydd, hängde upp vackra vindspel och dekorationer i träden samt lämnade svamp och bär till henne.

Mulla har även främjat barnens matematiska förmåga på ett lustfyllt sätt. Bland annat genom att låta barnen exempelvis leta efter 15 stenar som de sedan ska sortera i storleksordning väl tillbaka på avdelningen. Barnen har även fått i uppdrag av Mulla att hitta något i skogen som är 1,5 m långt. Eller 1 m brett. Hur många olika sorters löv finns på platsen och hur många kottar kan vi hitta tillsammans på 3 minuter?

Vår vision var att barnen skulle ha ökat sina kunskaper om djur och natur när terminen avslutades. När vi varit ute och promenerat och gjort utflykter tillsammans har vi pedagoger ofta fått höra ”Vilka fina blommor” eller ”Vilket stort träd” av barnen. Vår förhoppning var att vi med Mullas hjälp skulle öka barnens förståelse kring att det finns olika sorters träd och att blommorna vi ser faktiskt har olika namn. Mulla har exempelvis gett oss i uppdrag att leta efter en björk och för att möjliggöra det krävs att vi gemensamt gör research på hur en björk ser ut och vad som identifierar den. Var trivs björken? Har den barr eller blad? Samma sak gäller naturligtvis annan växtlighet men även djur. Vilka djur ser vi på väg till och i skogen? I det första brevet vi fick av Mulla kände hon sig ensam och berättade att hennes djurvänner gått i ide hela vintern. Vad betyder ide? Att forska tillsammans med barnen har varit otroligt spännande!

IMG_0111Någonstans under temats gång utvecklades det ytterliga karaktärer, Mullas fiender, Skurkarna. Skurkarna var inget annat än bedrövliga och barnen berättade för oss hur de tog Mullas mat, gömde hennes saker och stökade ner i hennes trädgård. Många barn hade sett skurkarna från sina fönster. Vi spann vidare på historien om skurkarna och efter bara några dagar fick våra barn ett brev av Mulla att skurkarna hade knyckt hennes jacka. Barnen blev förfärade. Det var ju höst och kallt ute. Skulle Mulla klara sig utan jacka i det kalla vädret? Vi gav oss genast ut och letade och hittade skurkarnas näste ute i skogen och mycket riktigt, där fanns jackan. Vi tog hem den till förskolan. Tvättade den och inventerade fickorna. Barnen hittade rönnbär och Mullas favoritsvamp i den så att det var Mullas jacka vi hittat var det aldrig något snack om. Vi åkte till Bredäng och lämnade jackan på ett hemligt ställe. I nästa brev skrev Mulla hur mycket hon uppskattat vårt mod.

Som en röd tråd genom allting vi gjort löper det svenska språket. Språket har naturligtvis genomsyrat och präglat alla våra aktiviteter. Genom breven vi mottagit har högläsningen fått ett extra uppsving hos barnen och när vi svarat på breven övar vi på formuleringar, bokstäver och meningsuppbyggnader tillsammans. Alla barnen på avdelningen har börjat ljuda när vi skriver breven. Vi har avsiktligt utformat breven från Mulla på en avancerad nivå med nyanserat språk. Vår förhoppning var att det skulle leda till samtal och att barnen skulle hjälpa varandra att översätta och förklara Mullas brev, vilket visade sig stämma. Det är häftigt att på riktigt och nära håll få bevittna den proximala utvecklings zonen och hur hungriga barnen varit på ny kunskap och hur effektivt de lär sig av varandra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

alltmoiligt-096Vi har fått enormt positiv respons från föräldrarna. Många har kommit fram och undrat vem Mulla är och vad det är vi håller på med då deras barn inte gör något annat än att prata om Mulla där hemma. Dessutom har vi upplevt betydligt större intresse för att vistas utomhus från barnen sida.

Vi har inte längre problem att få med oss barnen på promenader då de lärt sig att promenader innebär att utforska närområdet och leta spår efter Mulla.

Rädslan för spindlar, myror och småkryp har även den försvunnit då det är Mullas vänner så vår vision om ökad kunskap och respekt för naturen anser vi absolut oss ha uppnått under vår magiska höst tillsammans.

×Close search
Sök
X