Birgitta Gugg, Rektor
Birgitta.gugg@tellusbarn.se
Mob:  073-738 98 62

 

Avdelningar: 
Vargen- 072-370 06 17
Delfinen- 072-370 06 18
Fjärilen- 072-370 06 19
Pingvinen- 072-370 06 21
Ekorren- 072-363 20 61

 

Adress: 

Tellusbarn, Sherwood
Bergsgatan 35
112 28 Stockholm

Sherwood ligger på Bergsgatan 35 på Kungsholmen. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Maten tillagas från grunden i vår eget kök. Vi har 80 barnplatser och fem avdelningar.

 

Öppettider
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

 

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Förskolan Sherwood, Kungsholmen

Sherwoods tvåspråkiga koncept innebär att du möter svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Här talar vi med barnen på båda språken. Och vi fyller dagarna med aktiviteter som sagoläsning, dans och sång på såväl svenska som engelska. På Sherwood får barnen tillgång till pedagoger med erfarenhet av och verktyg för att hantera att olika barn behärskar olika mycket svenska och engelska när de börjar hos oss.

 

Information till föräldrar finns på både svenska och engelska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig både språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet.

Med en genomtänkt utomhuspedagogik lägger vi grund för barns intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än den som spenderar mycket tid inomhus. Ibland har vi med oss mat från förskolan att äta på våra utflykter.

 

Verksamhet utomhus innebär att vi i större utsträckning kan ge barn möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer nämligen oändligt många möjligheter för pedagogiskt verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk som matematik och naturvetenskap.

Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

På Sherwood serverar vi näringsriktig frukost, lunch och mellanmål med stort inslag av ekologiska råvaror. Maten lagar vi från grunden i vårt eget kök. För små barn är alla måltider lika viktiga och det är i förskolan vi kan lägga grunden till goda matvanor i framtiden. Vi försöker lära barnen om livsmedel, att uppskatta nyttig mat som grönsaker och att undvika för mycket sött och salt.

 

Vi ser måltiderna som ett viktigt tillfälle till samtal med barnen och arbete med deras språkliga och sociala utveckling.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel bygga, teckna, måla, sjunga eller skapa olika visuella gestaltningar. På samma sätt lär barn på olika sätt.

 

Vår ateljé rymmer därför stora möjligheter för barn i olika åldrar att utveckla sina sinnen och uttrycka sig genom skapande, allt med stöd av en konstnärlig ledare. Vi arbetar kreativt både inomhus och utomhus och utmanar barnen med olika material. Vid slutet av varje termin får barnen möjlighet att visa upp sina skapelser genom att bjuda in föräldrar och andra till vernissage.

Nyheter & Notiser