skip to Main Content

Kontakt & Adress

Rektor
Ann- Sofie Måhlstedt
ann-sofie.mahlstedt@tellusbarn.se

Tel: 070-760 20 17

PRESCHOOL THE RAINBOW
Love Almqvistväg 4 C
112 53 Stockholm

Avdelningar

Avdelningar

Guldet: 0704-457691

Skatten

Fakta om förskolan

Regnbågen ligger  på Love Almqvistväg i Kristineberg. Förskolan har egen lekplats och välkomnar 35 barn i den charmiga miljön.

Förskolan The Rainbow befinner sig i rymliga och ljusa lokaler med närhet till olika parker och lummiga områden som nyttjas varje dag. En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt. Därför arbetar vi aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan erbjuder vi barnen pedagogledd rörelse regelbundet. Med en genomtänkt utomhuspedagogik lägger vi grund för barnens intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än den som spenderar mycket tid inomhus. Verksamhet utomhus innebär att vi i större utsträckning kan ge barn möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer nämligen oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk, som matematik och naturvetenskap. Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Länkar

Länkar till Järfälla Kommuns hemsida och E-tjänster.

Ansöka om förskoleplats genom att klicka vidare hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats hos oss genom Järfälla Kommuns e-tjänster.

Försäkring vid olycksfall skickar dig vidare till information om Järfälla Kommuns olycksfalls försäkring på förskolor.

Lämna in schema Schema ska lämnas in via Järfälla kommuns e-tjänster. Klicka vidare på länken för att lämna in ny schema.

Förskolan på socialamedier
Instagram
Facebook

Andra länkar

Läroplan för förskolan

Reggio Emilia institutet

Skolverket

Kalender

august, 2019

No Events

Söker du barnplats?


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Välj förskola (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)

The Rainbow / English Swedish preschool

Förskolan är belägen i en lokal med gamla anor. I lokalen drev Alva Myrdal dåtidens förskola, ”storbarnkammare”. Alva Myrdal är en pionjär inom svensk förskolepedagogik och kom att reformera svensk förskola och skola och mottog även Nobels fredspris 1982.

The Rainbow har precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Dessa tre områden vävs samman och bildar en helhet kring barns lärande och utveckling. Vi arbetar systematiskt med barns språkutveckling genom modellen ”Före Bornholmsmodellen”, som främjar barnens läs- och skrivinlärning senare i skolan.

Förskolans tvåspråkiga koncept innebär att du möter svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Här talar vi med barnen på båda språken, även om vårt huvudspråk är svenska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig både språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet. Information till föräldrar finns på både svenska och engelska.

På The Rainbow finns en ateljépedagog som genomför aktiviteter kring skapande, i vår ateljé och i vårt rörelserum. Barnen ges möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet att förmedla tankar och känslor genom olika uttrycksformer. Barn lär sig på olika sätt och den skapande processen bidrar till lärande inom andra områden såsom naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

Maten tillagas i eget kök av egen kock. Maten lagas av färska råvaror med fokus på hälsosam och god mat. Vi delar livsmedelsverkets åsikt om att goda och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen är en viktig förutsättning för att orka leka och lära.

Förskolan har en stor gård med mycket utrymme för sandlekar, rörelse och andra aktiviteter. På baksidan har vi tillgång till en grillplats och skogsområde.

×Close search
Sök
X