skip to Main Content

Kontakt & Adress

Sara All, Rektor
sara.all@tellusbarn.se
mob: 0723-632055

Jeanette Ezelius, Biträdande rektor

Tel:0704-455410

Jeanette.Ezelius@tellusbarn.se

Förskolan Torget
Rinkebytorget 8
163 73 Spånga

Avdelningar

Flygande mattan: 072-370 06 00

Solen: 072-370 06 02

Djungeln: 072-370 06 03

Trädet: 072-370 06 04

Fjärilen:072-370 06 09

Stjärnan: 072-370 06 13

Fakta om förskolan

I hjärtat av Rinkeby ligger förskolan Torget. Vi har tillstånd för 101 barnplatser i 6 avdelningar. Vi har både egen ateljé och eget kök. På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden själva och använder oss enbart av Halalkött.

Öppettider

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Kalender

january, 2020

Söker du barnplats?


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Välj förskola (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Välj förskola (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Välj förskola (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Välj förskola (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)

Med språk, hälsa och skapande i fokus.

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med svenska språket och anpassar våra metoder till att de flesta barn har ett annat modersmål än svenska. De flesta barn i Rinkeby har utländsk bakgrund. En del är nyanlända. Andra ingår i familjer som bor i Sverige sedan länge. Våra pedagoger är vana vid att några barn kan mycket svenska och andra nästan ingenting. Genom att kombinera sagoberättelser och teaterbesök med dramalekar, teckenstöd och dialog sätter vi tillsammans med barnen ord på allt vi gör och upplever.

Leken är viktig för barnens utveckling och lärande i allmänhet och språkutveckling i synnerhet. På Torget ges barn möjlighet att bearbeta känslor och upplevelser. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta.

Forskning och erfarenhet visar att det är lättare för barn som kan sitt modersmål och är trygga i sin identitet att både ta till sig det svenska språket och att utveckla respekt för andra kulturer. Därför ser vi modersmålsträning och arbete med barnens kulturella bakgrund som en viktig del i arbetet med att förbereda barnens möte med det svenska samhället. En viktig aspekt som underlättar arbetet med såväl svenskan som andra språk är den rika mångfald förskolans personal erbjuder.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar. På samma sätt lär barn på olika sätt. Vår fina ateljé rymmer stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor genom skapande, allt med stöd av en konstnärlig ledare.

I ateljén jobbar vi alltid utifrån ett samtida konstperspektiv med fokus på att skapa gemensamma konstnärliga gestaltningar. Vi jobbar utifrån tematik som berör barnens vardag; så som rumslighet, platser, språklighet, färg och form, berättelser, växande och ekologiska processer.

Gestaltningarna ställer vi ut på olika sätt, på förskolan, i området eller i samband med andra konstnärers utställningar.

Förskolan Torget har en konstförening, Konstföreningen Torget. Föreningen gör det möjligt att skapa utställningar på förskolan (med entrén och hela förskolan som utställningsrum), bjuda in konstnärer utifrån att vistas på förskolan under en period, ett så kallat Artist In Residence, samt att bjuda in konstnärer för workshops och föreläsningar.

Vi samarbetar alltid med konstnärer som är intresserade av att skapa konst utifrån mötet med arbetsplatsen och förankrar projekten i ateljén eller i personalgrupperna på avdelningarna. Föreningen är kopplad till Sveriges Konstföreningar.

På samma sätt som mat är en viktig del av livet, så är det en viktig del av vår verksamhet. Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Torget serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden i vårt eget kök.

Vi serverar näringsriktigt kost, halalkött och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel. Att vi har eget kök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet.

Händer på förskolan

Barnkonventionens Dag

Barnkonventionens dag

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter och många länder uppmärksammar därför denna födelsedag varje år. Detta gjorde även flera förskolor inom Tellusbarn, som tillsammans med barnen…

read more
Odlingsglädje På Förskolan Torget

Odlingsglädje på förskolan Torget

På förskolan Torget odlas det för fullt på odlingslotten i Rinkebydalen. På lotten får barnen möjlighet att vara nära naturen och känna, smaka och lukta på det som växer och…

read more
Back To Top
×Close search
Sök
X