skip to Main Content

Kontakt & Adress

Kontaktperson

Förskolan Uppfinnaren, Blåsut

Avdelningar

Uppdatering pågår

Fakta om förskolan

Uppdatering pågår

Kalender

Söker du barnplats?


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Välj förskola (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)

Förskolan Uppfinnaren Blåsut (Beräknad start Mars 2020)

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk. 

På Uppfinnaren kommer alla barn ges möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material. Förskolan kommer ha en egen ateljé där barnen kommer kunna skapa tillsammans med en ateljépedagog. 

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

På Växthuset ges alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger. 

Förskolans tvåspråkiga koncept innebär att du kommer möta svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Vi kommer tala med barnen på båda språken, även om vårt huvudspråk är svenska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig båda språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet. Information till föräldrar kommer finnas på både svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag kommer barnen ges möjlighet att lyssna på sagor, rim och ramsor. Vi kommer uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket. På Tellusbarn använder vi ”Före Bornholmsmodellen” som metod för att stärka varje barns språkutveckling, där barnen på ett lekfullt sätt kan utveckla sin fonologiska medvetenhet, sitt ordförråd och sin läsförståelse. 

På förskolans nedre plan bygger vi ett stort och modernt kök. Här kommer vi tillsammans med Tellusfood laga god och näringsrik mat från grunden, som vi serverar på förskolan. Vi kommer servera frukost, lunch och mellanmål som till stor del kommer bestå av ekologiska råvaror. För att lägga grunden till sunda kostvanor ska varje barn erbjudas en lugn och lustfylld matstund, där samtal och lärande är en naturlig del av måltiden.

×Close search
Sök
X