skip to Main Content
11mar 19
Spännande projekt mellan Paletten och Sherwood

Spännande projekt mellan Paletten och Sherwood

Under hösten pågick ett spännande tema kring broar på förskolorna Paletten i Husby och förskolan Sherwood på Kungsholmen. Syftet var att låta den skapande processen kring broar bli till en öppning för att ge möjlighet för nya möten mellan barnen. Att skapa möjlighet för möten både inom och utanför den…

26feb 19
Förskolan Växthuset i Österåker

Förskolan Växthuset i Österåker

Under våren öppnar Tellusbarn förskolan Växthuset i Österåker. Tillsammans med Svenska Vårdfastigheter och Magnolia kommer vi kunna ta emot omkring 60 barn tillsammans i en Modulförskola från Temporent, i väntan på att vår fina förskola byggs parallellt i härliga Täljöviken. På Tellusbarn har vi lust och lärande i fokus och…

25feb 19
Tellusbarn och projekt med fokus på leken

Tellusbarn och projekt med fokus på leken

På flera av Tellusbarns förskolor genomförs projekt med fokus på leken. Detta innebär strukturerade lekgrupper med både de yngre och äldre barnen. Lekgrupperna är tydligt organiserade och sker i små grupper tillsammans med en eller två pedagoger. Barnen som deltar ges möjlighet att öva kommunikation och socialt samspel, tillsammans med…

18feb 19
Förskolan Galaxen bjuder in till sin första konstutställning!

Förskolan Galaxen bjuder in till sin första konstutställning!

Förskolan Galaxen bjuder in till sin första konstutställning som heter “Bilden av mig själv”. Den är baserad på ett samarbete mellan konstnären Frida Berntsson, förskolans ateljépedagog Marita Sigurdsson och barnen på förskolan Galaxen. Utställningen är baserad på workshopen ”Att få göra bilden av sig själv” som genomförts på förskolan. Under…

06feb 19
Vår nya förskola Uppfinnaren i Blåsut

Vår nya förskola Uppfinnaren i Blåsut

Vi på Tellusbarn har under 2018 skaffat oss flera spännande projekt med olika samarbetspartners, för att kunna erbjuda vår högkvalitativa barnomsorg till så många familjer som möjligt. Nu är vi äntligen redo att presentera vårt spännande förskoleprojekt tillsammans med HSB Stockholm, förskolan Uppfinnaren! Våren 2020 öppnar Tellusbarn förskolan Uppfinnaren i…

04feb 19
Före Bornholmsmodellen – Barnens tidiga steg mot språket

Före Bornholmsmodellen – Barnens tidiga steg mot språket

Före Bornholmsmodellen är en språkmodell för barn i förskoleålder, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Forskningen har visat att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att utveckla god läsinlärning. Får barnen ägna en liten stund varje dag åt språklekar klarar de läs- och skrivinlärningen bättre…

29jan 19
Projekt kring skapande på förskolan Torget i Rinkeby

Projekt kring skapande på förskolan Torget i Rinkeby

På förskolan Torget mitt i Rinkeby pågår ständigt spännande projekt kring skapande i den stora och ljusa ateljén, tillsammans med förskolans ateljépedagog Jenny. Dagligen arbetar hon med barnen i små grupper, där plats för eget utforskande av olika tekniker ryms. Ett projekt som pågick under hösten hette ”Vågen”. Inför detta…

22jan 19
Förskolan The Cottage startar konstförening

Förskolan The Cottage startar konstförening

Förskolan The Cottage vid Nytorget startar konstförening och inleder med ett unikt samarbete med textilgalleriet Fiberspace Gallery och Easy Piece, där temat är hållbarhet. Tack vare denna mötesplats mellan förskolan och konstvärlden hoppas vi att i större omfattning kunna skapa samarbeten mellan förskolan och konstnärer. Det främsta syftet med konstföreningen…

×Close search
Sök
X