skip to Main Content
27jan 20
Språkutvecklande boksamtal i förskolan

Språkutvecklande boksamtal i förskolan

Tellusbarn har under 2019 genomfört ett utvecklingsprojekt, ”Språkutvecklande boksamtal i förskolan- för barn i behov av språkligt stöd” med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet har varit att stärka språk, kommunikation och delaktighet hos barn som är i behov av språkligt stöd. Projektet har innefattat sammanlagt åtta av våra förskolor, under ledning av…

20jan 20
Vardagspedagogik för föräldrar

Vardagspedagogik för föräldrar

Tellusbarn publicerar nu en skrift för vårdnadshavare med pedagogiska tips och råd. Skriften distribueras kostnadsfritt bland Tellusbarns familjer. Syftet med publiceringen är att sprida pedagogisk kunskap bland våra kunder och ge större inblick i förskolans arbete med lärande och utveckling. Det går att ladda skriften från länken nedan. Trevlig läsning!…

15jan 20
Tellusbarn förvärvar Skogmans förskolor

Tellusbarn förvärvar Skogmans förskolor

Tellusbarn har förvärvat Skogsmans förskolor och tillträder som huvudman från och med 15:e januari 2020. -Vi är mycket glada att få ansvaret att förvalta den verksamhet som Rose-Marie Skogsman och hennes engagerade medarbetare utvecklat och har för avsikt att bygga vidare på den pedagogiska kvalitén som kännetecknat verksamheten, säger Tellusbarns…

07jan 20
Inskolning med trygg anknytning

Inskolning med trygg anknytning

Under början av året möter vi många nya barn i förskolan och begrepp som anknytning och trygghet blir högaktuella för både förskolornas pedagoger och barnens familjer. Anknytning innebär att det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner trygghet och förtroende gentemot varandra. För yngre barn är en trygg anknytning…

17dec 19
En julhälsning från The Cottage och Tellusbarn

En julhälsning från The Cottage och Tellusbarn

En alldeles egen tomtarnas julnatt har barnen på the Cottage skapat, genom att först teckna fritt med blyerts och sedan färglägga sitt eget arbete. God Jul önskar alla barn och pedagoger på The Cottage och hela Tellusbarn!

09dec 19
Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan

Idag möter förskolans pedagoger allt fler barn som är flerspråkiga och har ett annat modersmål än svenska. Barn kan vara flerspråkiga redan från början, eller ha ett förstaspråk och senare lägga till fler språk under sin uppväxt. Det kan exempelvis röra sig om barn som nyligen flyttat till Sverige eller…

05dec 19
Årets vinterutställning i Rinkeby Galleria

Årets vinterutställning i Rinkeby Galleria

Nu är det dags för den årligt återkommande vinterutställningen i Rinkeby Galleria! Under hela året och flera år i rad har vi arbetat med något vi kallar tillsammansmålning i ateljén på förskolan Torget, dit varje barn kommer en gång i veckan. Det innebär att vi har varit flera stycken som delat…

02dec 19
Konstprojekt på förskolan The Cottage

Konstprojekt på förskolan The Cottage

I januari i år deltog barnen på The Cottage i ett helt unikt konstprojekt där de fick vara med och färga kläder på naturlig väg, med frukt- och grönsaksrester de själva samlat ihop hemifrån. Detta som en del av The Easy Piece Collaboratory i samarbete med Konstföreningen The Cottage. Efteråt…

22nov 19
Barnkonventionens dag

Barnkonventionens dag

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter och många länder uppmärksammar därför denna födelsedag varje år. Detta gjorde även flera förskolor inom Tellusbarn, som tillsammans med barnen genomförde olika aktiviteter kopplat till denna viktiga dag. På förskolan Torget i Rinkeby målade barnen egna lyktor som de tillsammans…

18nov 19
Förskollärarens roll i förskolans undervisning

Förskollärarens roll i förskolans undervisning

I och med att förskolans läroplan reviderades i år har undervisning blivit ett centralt begrepp. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana i syfte att ge varje barn möjlighet till lärande och utveckling. Undervisningen ska utgå från en målstyrd planering, men kan även uppstå spontant i varierade situationer under…

Back To Top
×Close search
Sök
X