skip to Main Content

Barn och föräldrar 

Tellusbarn hanterar personuppgifter för både barn och vårdnadshavare. Vi använder dem för intern administration, ekonomi/fakturering, kvalitetsarbete, undervisning/lärande, barnets trygghet/hälsa, ordning/säkerhet, datasäkerhet samt Orosanmälan till Socialtjänsten. De flesta personuppgifter behåller vi endast så länge barnen går kvar i förskolan. Undantag gäller i de fall vi har en rättslig skyldighet att spara dessa längre. 

Vi behandlar följande typer av personuppgifter för barnen:

Källor för personuppgifter

Namn, Personnummer, Adress, Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Klagomålsärenden, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, Specialpedagogiska behov, Vistelsetid i förskolan.
Källa för personuppgifter: Uppgifter från vårdnadshavare.

Beskrivningar av barnets förändrade kunnande, Diskriminering/kränkande behandling, E-postadress, Ersättning (förskolepeng), Extra anpassningar, Grupp avdelning/förskola, Incidenter/tillbudsrapport, Orosanmälningar till socialtjänst.
Källa för personuppgifter: Genereras internt.

Kommunens utbetalningsunderlag.
Källa för personuppgifter: Uppgifter från kommunen.

Egenvård – medicinska behandlingsscheman, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Psykosocial status, Specialkost, Specialpedagogiska behov.
Källa för personuppgifter: Hälso- och sjukvården.

Foto/film. Källa för personuppgifter. Den registrerade.

Andra parter som Tellusbarn delar barnets personuppgifter med:

Socialtjänsten: Orosanmälningar.
Försäkringskassan: Barns närvaro 

Rättslig grund: Rättslig skyldighet.

Kommunen: avtal med förälder angående förskoleplats i de fall vårdnadshavaren inte har tillgång till Min Barnomsorg.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter för vårdnadshavare:

Källor för personuppgifter

Användarnamn/lösenord, Adress, Beskrivningar av familjesituationen, E-postadress, Inkomstuppgifter, Klagomålsärenden, Kontonummer, Namn, Personnummer, Telefonnummer, Utvärderingar.
Källa för personuppgifter: Den registrerade.

Pris att betala.
Källa för personuppgifter: Genereras internt.

Dina rättigheter i korthet
Du kan när som helst begära att …

… få en kopia av dina personuppgifter.
… få rätta och radera dina personuppgifter.
… invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Tellusbarn om du har några frågor.

Back To Top
×Close search
Sök
X