Matematik

Läs mer om oss och vår verksamhet

Händer på förskolorna

Matematik med yngre barn i förskoleålder

Redan våra allra yngsta barn använder matematik omedvetet varje dag. Detta är dock inte samma sak som att utveckla en förståelse för matematik. Det gör barnen först när de deltar i situationer där matematik utforskas och problematiseras. Genom forskning har man sett att barns tidiga