Piazzan

Läs mer om oss och vår verksamhet

Piazzan

Projekt Babblarna på förskolan Piazzan

På förskolan Piazzan arbetar vi med olika projekt där vi utgår ifrån barnens intressen. På yngrebarnsavdelningen sker ofta det första steget för barnen in i förskolans värld och fokus ligger därför på att skapa trygghet och gruppgemenskap.

Aktuellt från oss

Vi firar Rocka sockorna för alla människors lika värde

I helgen var det dags för den årligt återkommande dagen ”Rocka sockorna”. En dag som FN har utlyst till Världsdagen för Downs syndrom och då man genom att ta på sig olika strumpor hyllar olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Piazzan

Likabehandling på förskolan Piazzan

Vi på Piazzan arbetar för en jämlik förskola. Vi arbetar för att alla människor, stora som små, har rätt till att vara olika på lika villkor. Alla har samma rättigheter och är lika värdefulla, oavsett kön, språk, religion, etnicitet och hudfärg.