The rainbow

Läs mer om oss och vår verksamhet

Aktuellt från oss

Vi firar Rocka sockorna för alla människors lika värde

I helgen var det dags för den årligt återkommande dagen ”Rocka sockorna”. En dag som FN har utlyst till Världsdagen för Downs syndrom och då man genom att ta på sig olika strumpor hyllar olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

The rainbow

Exploring the snow at The Rainbow

The children at The Rainbow have shown a strong interest in ice and snow. Many of the children have been longing for snow since last year! We have been exploring ice by trying to “rescue” some of the children’s toys from blocks of ice.