Tulpanen

Läs mer om oss och vår verksamhet

Tulpanen

På förskolan Tulpanen väcks barnens intresse för natur, växter och djur

På förskolan Tulpanen väcks barnens intresse för natur och växter. Undervisningen utformas så att barnens intresse för vår natur, växter och djur väcks. Tillsammans har vi under året samlat på kärnor och frön från fruktstunden och våra grönsaker till frukost. Barnen har planterat i krukor inomhus det som vi har samlat och på så sätt fått intresse för att odla när det börjat att växa.