Uppfinnaren

Läs mer om oss och vår verksamhet

Uppfinnaren

Nytt projekt på förskolan Uppfinnaren

Nu har vi på förskolan Uppfinnaren startat vårt nya projekt som är Naturvetenskap och Miljö. Projektet kommer att pågå fram till juni månad. I projektet väver vi in förskolans alla mål och inför varje projekt gör vi en tankekarta där vi synliggör för oss själva vilka mål vi ska arbeta med.

Uppfinnaren

På Uppfinnaren jobbar vi med matematik!

Nu har vi börjat vårt matematikprojekt som kommer att sträcka sig ända fram till den första april. Vi kommer att arbeta med temat under många olika rubriker.