Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen i Uppsala. På Tulpanen i Uppsala går många barn med flerspråkig bakgrund. För att möta alla barn utifrån sina individuella förutsättningar och samtidigt ta till vara på den språkliga mångfalden används olika metoder för att stimulera språket. En modell som Tulpanen arbetar med under 2019 är ”Dialogic book reading”, eller ”Bokbus” som barnen säger. Detta arbete är en del i det forskningsprojekt som flera förskolor från Tellusbarn deltar i. Det innebär att pedagogerna systematiskt planerar, genomför och utvärderar boksamtal med barnen, där barnen blir mer aktiva än på en vanlig högläsningsstund.

Om Dialogic book reading

Forskning kring barns språkutveckling visar att Dialogic book reading är en effektiv språklig metod som ökar barns ordförråd och stimulerar språkutvecklingen i stort. Ingen kan lära sig spela piano bara genom att lyssna på någon annan som spelar, på samma sätt kan ingen lära sig läsa bara genom att lyssna på någon annan som läser. På Tulpanen har pedagogerna märkt flera positiva effekter av metoden. Barnen har breddat sitt ordförråd, de använder fler ord än innan och framförallt fler ”svåra” ord. Ibland har barnen använt så ovanliga svenska ord att de till och med fått undervisa de flerspråkiga pedagogerna om vad orden betyder. Alla på förskolan har helt enkelt lärt av varandra i detta projekt, oavsett om man är barn eller vuxen. Barnen har även blivit modigare att uttrycka sig och mer aktiva i sagornas berättelser. Barnen blir de som berättar för den vuxne istället för tvärtom, som det brukar vara. När barnen är aktiva själva lär de sig som mest av böcker, och framförallt har både pedagoger och barn väldigt roligt tillsammans i bokläsningen!

Läs mer om Dialogic book reading

Om Tellusbarn

Tellusbarn driver 13 förskolor i Stockholms och Uppsalas län och många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelska verksamhet. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 900 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där våra förskolechefer har små enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning från våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid SU.

Läs mer om våra förskolor här.

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga