Experiment med vatten och kanel

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Solen i Märsta har barnen fått experimentera med vatten och kanel. Vatten är blött och kanel är torrt, vad händer när dessa två möts? Experimentet inleddes med att hälla upp vatten i två glas, varpå det ena av dessa glas även fylldes med kanel på toppen. Barnen fick testa att sätta ned ett finger i båda glasen. Barnen och pedagogerna resonerade tillsammans: Vad hände när vi doppade fingret i vatten?  Fingret blir blöt, fingret kan man dricka från, svarade barnen. Vad hände när vi doppade fingret i kanelen? Fingret blev kaneligt, inte blött! var några av barnens reflektioner.

Nu när många familjer är hemma med sina barn kan experiment vara ett roligt sätt att tillbringa tiden tillsammans på. Just detta experiment är perfekt att göra hemma då det inte behövs många saker.

Detta behöver du: Två glas, vatten, kanel (eventuellt diskmedel) och minst ett nyfiket barn.

Inled med att tillsammans gå igenom vad ni ska göra och vad som behövs för att göra experimentet. Ställ utmanande frågor, såsom: Vad tror du kommer hända när vi doppar fingrarna i de båda glasen? Vad är det för skillnad på kanel och vatten? Hur känns kanel? Hur känns vatten? Fyll därefter på med vatten i båda glasen. Häll sedan i kanel i det ena glaset, så att det täcker vattenytan. Nu är det äntligen dags att testa genom att doppa ett finger i varje glas!

Ni kommer upptäcka att fingret inte blir blött när man doppar det i vattenglaset som är toppat med kanel. Hur kommer det sig? Jo, hemligheten är att kanelen får vattenmolekylerna att hålla ihop, man kan säga att vattenytan blir som en ballong. På detta sätt kan man förklara begreppet ytspänning. Ytspänning är alltså de krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsen mellan olika ämnen, som här med vatten och kanel. Denna hinna kan dock brista, för att visa det kan man ta experimentet vidare och tillföra diskmedel. Genom att droppa i lite diskmedel spricker ytspänningen och kanel följer med den spruckna hinnan ut mot glasets kanter. Diskmedlet tar alltså bort vattenmolekylernas krafter och ytspänningen upphör.

Förutom att utforska olika material och öva sig i att ställa hypoteser blir detta experiment ett utmärkt tillfälle att introducera begreppet ytspänning!

Fler inlägg

Aktuellt från oss

Att arbeta med tydliggörande pedagogik i förskolan

För att vistelsen på förskolan ska bli rolig, trygg och lärorik behöver barnen få uppleva att vardagen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är viktigt att dagens struktur och rutiner är tydliga för barnen, samt att alla vet och förstår vad som ska hända och vad som förväntas av dem. En vardag som är hanterbar och förutsägbar skapar trygghet och sammanhang. Ett sätt att få dagen på förskolan mer begriplig är att använda sig av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi är att använda bildstöd. Barn

Piazzan

Kreativa och utforskande barn på förskolan Piazzan

Barnen är intelligenta om vi vuxna ger barnen möjligheter, barnen ska få tänka fritt och kreativt.  Med inspiration av Reggio Emilias filosofi har vi tagit ställning för att aktivt ta till vara och undersöka de Hundraspråkliga. Barn har hela tiden något att berätta, de är i berättande världar. Med hjälp av olika språk hör vi dessa berättelser på olika sätt. En nyckel till lärande och utveckling är det kreativa, att få känna att man har möjlighet att förändra och påverka sin lärsituation. Förskolans pedagoger behöver ge barnen möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel och situationer, och ge möjlighet att prova många gånger i olika sammanhang, och med olika typer av hjälpmedel. På Piazzan ger pedagogerna barnen möjlighet att vara delaktiga