Matematik med yngre barn i förskoleålder

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

Redan våra allra yngsta barn använder matematik omedvetet varje dag. Detta är dock inte samma sak som att utveckla en förståelse för matematik. Det gör barnen först när de deltar i situationer där matematik utforskas och problematiseras. Genom forskning har man sett att barns tidiga erfarenheter av matematisk problemlösning har stor betydelse för hur de senare i skolan utvecklar sin matematiska förmåga. Genom att utforska matematiska frågeställningar i vår vardag kan vi på ett lekfullt sätt stimulera de yngre barnens nyfikenhet och förståelse för matematik.

Matematik är så mycket mer än det vi spontant tänker på. Att generalisera, urskilja och särskilja egenskaper är grundläggande för den matematiska förståelsen. Barn upplever exempelvis matematik när de klättrar i klätterställningen och då får en uppfattning om både höjd, avstånd, form och antal. De upplever också matematik när de jämför och sorterar sina leksaker utifrån olika egenskaper vid städningen, eller när de under måltiden räknar antal majskorn på tallriken. Vardagen är fylld av händelser som ger möjlighet till att tillsammans uppmärksamma matematiska frågor.

Matematik är också en del av vårt språk, att förstå olika begrepp är avgörande för det matematiska tänkandets utveckling. Genom lek, samtal och sagor kan vi till exempel uppmärksamma olika lägesord, namn på olika geometriska former och begrepp för storlek och mängd. När vi bygger lego tillsammans kan vi jämföra och undersöka färg, form, antal, storlek och läge, precis som att vi kan utforska volym och mätning när vi bakar tillsammans.  

Genom att utforska matematik stimuleras inte bara det matematiska tänkandet, utan också nyfikenhet, kreativitet och tilliten till sin egen förmåga. Matematik finns överallt, men om vi vuxna inte finns där och synliggör den för barnen riskerar de att gå miste om många tillfällen till lärande.  På så sätt är vi vuxna den viktiga länken för att barnen ska få uppleva allt spännande som finns att utforska i den omgivande miljön, där matematiken finns i det mesta omkring oss.

Fler inlägg

Galaxen

SKAPANDE UTOMHUS

Förskolan Galaxen på Södermalm har skapande i fokus som et naturligt inslag i sin verksamhet. Pedagogerna stödjer barnenens utveckling i skapandet och genom at erbjuda detta i en utomhusmiljö hoppas vi på att kunna ge barnen nya perspektiv och en ny gemenskap. Under föregående vecka har förskolans nya utomhusstaffli invigts. Många barn gjorde uttryck för entusiasm och glädje. Runt Staffliet blev det snabbt trångt, barnen fick då praktisera samarbete och turtagning. “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

Melodin

Får man ha pyjamas på förskolan?

Vi har haft en pyjamasmysdag! Emma, vår teaterpedagog, hade pyjamas på sig och sov på mattan nedanför vår soffa, när vi kom in. Vi smög för att inte väcka henne. Efter en liten stund vaknade hon och upptäckte oss och att vi, barn och pedagoger också hade pyjamas. Tänk att man kan ha pyjamas på sig på förskolan! Vi låtsades att det var natt och alldeles mörkt ute. Det enda som syntes på himlen var månen och några stjärnor. Efter att ha sjungit lite viftade vi allesammans på tårna, blåste på dem och uttalade en trolleriramsa och plötsligt hade vi