Välkommen till
Tellusbarn
En bra start i livet
inför mötet med
den stora världen.
Språket i fokus Språkträning finns med i alla våra
aktiviteter och lekar.
Våra pedagoger har stor vana av
att arbeta med barn som har
andra modersmål än svenska.
I våra ateljéer får barnen utveckla
sina olika sinnen med stöd av
en konstnärlig ledare.
Skapande
Det är i förskolan vi kan lägga grunden
till bra matvanor. Vi serverar närings-
riktig kost och lär barnen att uppskatta
grönsaker och andra nyttiga
livsmedel.
God och nyttig mat
Uppfinnaren

Välkommen till Uppfinnaren

Hej, Thomas Nilsson heter jag och arbetar som rektor på förskolan. Jag är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskola och skola sedan 1994. Min vision med förskolan förutom Tellusbarns vision som är ” En bra start i livet inför mötet med den stora världen” så är min vision att alla barn ska få utvecklas och utmanas i sitt eget lärande utifrån där barnen/barnet befinner sig. Allt för att de ska vara redo för nästa utmaning som kommer i skolan. Vi ska ha pedagoger som ser till varje barn och som vill vara med om att skapa den bästa förskolan.

Läs mer »
Piazzan

QR-koder på förskolan Piazzan

QR är en förkortning av Quick respons, med andra ord snabbt svar. En Qr-kod ser ungefär ut som en samling av massa prickar (myrornas krig), men är egentligen en länk som kan rymma en massa information. Genom att introducera QR-koder i förskolan ger man inte bara barnen möjlighet att utforska digitala verktyg, utan det skapar också nyfikenhet, meningsfullhet, spänning och glädje. Det öppnar upp för nya möten och samarbeten mellan barnen, och ger tillfällen för kommunikation och problemlösningar. Det finns många olika situationer och aktiviteter som kan bli ännu mer utmanande och intressanta med en QR-kod. Barnen fångas av det

Läs mer »

Åtgärder vid misstänkt coronavirus, covid-19

Smitta gällande barn: Förskolornas personal håller en löpande dialog med samtliga vårdnadshavare. Är du som vårdnadshavare orolig, vänd dig till förskolans rektor. Samtliga barn med symtom på luftvägsinfektion ombeds att hålla sig hemma. På förskolan har vi förstärkt handhygienen, vänligen iaktta denna förstärkta rutin även som vårdnadshavare. Barn som varit hemma med symtom ska inte komma tillbaka förrän vårdnadshavare först haft kontakt med förskolans personal. Vid konstaterad smitta kontaktar rektor skolchef som i sin tur kontaktar huvudmannen. Om ett barn insjuknar med symtom på luftvägsinfektion på förskolan ska barnet direkt föras till ett enskilt rum och vårdnadshavarna kontaktas. Vårdnadshavare ska

Läs mer »
Akvarellen

Nu finns det plats för fler barn på förskolan Akvarellen i Skarpnäck

Mitt i Skarpnäck ligger Tellusbarns förskola Akvarellen, alldeles intill parker, skog och ett trevligt bibliotek. För några veckor sedan öppnades den andra avdelningen på förskolan och med den har nu förskolan plats för ytterligare barn under våren. På Akvarellen finns ljusa och rymliga rum med möjlighet till både skapande, lek, rörelse och utforskande. I anslutning till förskolan finns en stor gård som nyttjas varje dag och ger gott om utrymme för barn med spring i benen. Varje vecka går pedagoger och barn på utflykt tillsammans, där de packar matsäck och beger sig ut i skog och grönområden på upptäcktsfärd. Förskolan

Läs mer »
Aktuellt från oss

Robinson en del av Tellusgruppen

Tellusgruppen har förvärvat Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping. Tillträdet är 19 mars. I samband med förvärvet byter AB Fria Skolor namn till Tellusskolan och blir ett systerbolag till Tellusbarn. Ambitionen är att detta bolag blir en plattform för utveckling av skolverksamheten framöver. Skolorna kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet som Robinsonskolorna och under namnet Robinson. -Tellusgruppen har sedan en tid haft ambitionen att kliva in i grundskolesektorn. Vi tror att förskola och grundskola som två olika skolformer har mycket att lära av varandra, genom att inneha bägge slagen av skolor, blir vi bättre på att driva både grundskola och

Läs mer »
Oasen

Kemiska processer på förskolorna Tulpanen och Oasen

Att utforska kemiska processer med barn i förskolan handlar till stor del om att uppmärksamma sådant som finns omkring oss i vår vardag. Det kan exempelvis handla om att baka eller att följa en upptinings- eller frysprocess.  Genom att utforska dessa processer ges förutsättningar för att skapa förståelse för sammanhang och begrepp. Eftersom en stor del av detta utforskande handlar om att återberätta, ställa hypoteser och dra slutsatser stimuleras även förmågan att uttrycka sig och reflektera tillsammans med andra. På förskolan Tulpanen har man de senaste veckorna utforskat och experimenterat med vatten, is, snö och frost. Vad händer ute och

Läs mer »

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ.

I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.

Tellusbarn grundades 2007 och driver idag över 20 förskolor i Stockholms och Uppsala med över 1 000 barnomsorgsplatser.