skip to Main Content

Contact us for help with placing your child in the queue

En skog växer fram i ateljén på förskolan Oasen

I ateljén på förskolan Oasen arbetar ateljépedagogen Kitty tillsammans med barnen kring olika skapandeprocesser. Till ateljén kommer barnen i små…

Barnkonventionen och Tellusbarn

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barns rättigheter lag i Sverige. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om barns rättigheter,…

Lärande och hälsa i förskolan

Hälsouppdraget i förskolan har en given plats i läroplanen, där bland annat fysisk aktivitet lyfts fram som ett viktigt område,…

Barnpassning via Nanny by Tellus

Barnvaktsförmedlingen Nanny by Tellus erbjuder tjänster som hämtning på förskola och passning i hemmet till familjer som har sina barn…

Internationellt konstprojekt om samtidskonst på förskolan Sherwood 

Förskolan Sherwood på Kungsholmen har beviljats ett tvåårigt konstprojekt med Erasmus+, Contemporary Art and Pedagogy in Preschool (CAPP), som leds…

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ. I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.
Back To Top
×Close search
Search
X