Välkommen till
Tellusbarn
En bra start i livet
inför mötet med
den stora världen.
Språket i fokus Språkträning finns med i alla våra
aktiviteter och lekar.
Våra pedagoger har stor vana av
att arbeta med barn som har
andra modersmål än svenska.
I våra ateljéer får barnen utveckla
sina olika sinnen med stöd av
en konstnärlig ledare.
Skapande
Det är i förskolan vi kan lägga grunden
till bra matvanor. Vi serverar närings-
riktig kost och lär barnen att uppskatta
grönsaker och andra nyttiga
livsmedel.
God och nyttig mat
Nyetableringar

Förskolan Akvarellen i Skarpnäck öppnar i augusti

Mitt i centrala Skarpnäck, precis intill ICA, öppnar Tellusbarn förskolan Akvarellen i augusti. Akvarellen kommer ha en allmänpedagogisk verksamhet med fokus på språk, skapande och hälsa. Förskolan kommer ha en svensk-engelsk profil. På Akvarellen kommer det finnas fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och 3-6 år. Förskolan har en egen stor gård och en liten köksträdgård, där barnen kommer få vara med och odla och skörda. Runt omkring förskolan finns bibliotek, lekplatser, bollplan och fina skogsområden som kommer att användas för att utforska, leka och lära. Förskolan har stora fina, ljusa lokaler med ateljé och dramarum, där barnen

Läs mer »
Pusslet

Frön får liv på förskolan Pusslet

På förskolan Pusslet har barnen tagit del av ett projekt kring odling under vårterminen. Projektet började med att flera barn blev nyfikna när de såg några ekollon som började få rötter. Många frågor väcktes: Vad är det? Var kommer rötterna ifrån? Varför växer det på ekollonet? Eftersom pedagogerna ville fånga barnens tankar och utforska mer kring frön och växtlighet tillsammans föddes projektet ”Frö” på Pusslet. I fröprojektet har barnen undersökt vad ett frö är, de har reflekterat kring varför frön ser olika ut och vad frön behöver för att börja gro och växa. För att få svar på alla frågor

Läs mer »

Tellusbarn deltar på Förskolesummit

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet, i år pågick Förskolesummit mellan den 3:de och 4:de juni. Syftet med Förskolesummit är att skapa ett möte mellan forskare och de som verkar inom förskolans praktik, eftersom förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På så sätt ska Förskolesummit bidra till att kvaliteten ökar inom förskolan och skapar likvärdighet mellan de olika verksamheterna. På Tellusbarn erbjuds pedagoger och förskolechefer kompetensutveckling löpande, i år har vi valt att så många medarbetare som möjligt har fått ta del av den nya forskning som

Läs mer »
Tulpanen

Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen

Dialogic book reading i praktiken på förskolan Tulpanen i Uppsala. På Tulpanen i Uppsala går många barn med flerspråkig bakgrund. För att möta alla barn utifrån sina individuella förutsättningar och samtidigt ta till vara på den språkliga mångfalden används olika metoder för att stimulera språket. En modell som Tulpanen arbetar med under 2019 är ”Dialogic book reading”, eller ”Bokbus” som barnen säger. Detta arbete är en del i det forskningsprojekt som flera förskolor från Tellusbarn deltar i. Det innebär att pedagogerna systematiskt planerar, genomför och utvärderar boksamtal med barnen, där barnen blir mer aktiva än på en vanlig högläsningsstund. Om

Läs mer »
Pedagogiskt forum

Att stimulera barns sociala förmågor genom leken

Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt ”Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor” ger intressanta perspektiv på hur pedagoger kan stötta barns sociala förmågor i förskolan. Forskningen som är sammanställd i översikten rör barn som är mellan 1-6 år och handlar om det målstyrda arbete som ska prägla förskolans verksamhet. Samtidigt som begreppet undervisning mer och mer präglar förskolans innehåll är det viktigt att värna om barns intressen och lustfyllda lärande. Detta innebär att förskolans undervisning ska vara lekfull och ge utrymme för barns initiativ. Därför krävs det att pedagoger i förskolan är flexibla och måste vara beredda på att förändra planeringar

Läs mer »
the cottage
The Cottage

Momentmålning på förskolan The Cottage

På förskolan The Cottage på Södermalm pågår ständigt spännande aktiviteter kring skapande både i ateljén och på avdelningarna. När barn ges möjlighet att utforska kring färg och form utvecklar de sin förmåga att förstå och gestalta världen. Läroplanen för förskolan beskriver att verksamheten ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer, som till exempel lek, sång, dans och bild.  På så sätt är det viktigt att erbjuda barnen en rad olika sätt att uttrycka sig. Momentmålning I ett av projekten har barnen fått arbeta i mindre

Läs mer »

Välkommen till Tellusbarn

Vi vill bidra till att barnen får en bra start i livet. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa. Vi kompletterar vår tydliga profil med utrymme för lokala variationer och initiativ.

I varje förskola har medarbetarna stora möjligheter att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar, familjernas och barnens önskemål och sina egna kompetenser och intresseområden.

Tellusbarn grundades 2007 och driver idag över 20 förskolor i Stockholms och Uppsala med över 1 000 barnomsorgsplatser.