Samarbetspartners

 

Tellusbarn hanterar personuppgifter för både barn och vårdnadshavare som är våra kunder och arbetsgivare hanterar Tellusbarn samtliga medarbetares personuppgifter.


För att bli samarbetspartner till Tellusbarn och hantera personuppgifter som 2:a part blir du ombedd att skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal.


Som kontaktperson för samarbetspartner till Tellusbarn registerför vi följande personuppgifter:

Namn, E-postadress, telefonnummer, samarbetspartens postadress och besöksadress

Källa för personuppgifter: Den registrerade


Vem kontaktar jag?

 

Tellusbarn AB är ansvarig för personuppgifter som hanteras av företaget. Det innebär att det är styrelsen i bolaget som är personuppgiftsansvariga.Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand din kontaktperson på företaget. 


Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du Tellusbarns dataskyddsombud.

E-post: gdpr@tellusbarn.se

Postadress: Tellusbarn i Sverige AB, Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm

Märk kuvertet med ” GDPR ” och styrk din identitet med en kopia av giltig legitimation


Dina rättigheter i korthet


Du kan när som helst begära att …

… få en kopia av dina personuppgifter.
… få rätta och radera dina personuppgifter.
… invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter


Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Tellusbarn om du har några frågor.