Frön får liv på förskolan Pusslet

Dela

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email

På förskolan Pusslet har barnen tagit del av ett projekt kring odling under vårterminen. Projektet började med att flera barn blev nyfikna när de såg några ekollon som började få rötter. Många frågor väcktes: Vad är det? Var kommer rötterna ifrån? Varför växer det på ekollonet? Eftersom pedagogerna ville fånga barnens tankar och utforska mer kring frön och växtlighet tillsammans föddes projektet ”Frö” på Pusslet.

I fröprojektet har barnen undersökt vad ett frö är, de har reflekterat kring varför frön ser olika ut och vad frön behöver för att börja gro och växa. För att få svar på alla frågor började barn och pedagoger plantera olika frön i mjölk- och äggkartonger inne på avdelningen. Smörgåskrasse, ekollon, ärter, luktärter och solrosfrön fick samsas i solljuset som tittade in. Barnen kunde nu följa sina planteringar varje dag och se dem slå rot och undersöka de första gröna bladen som tittade fram.

Pedagogerna har fått ta del av barnens alla frågor och kopplingar till andra områden, som kommit helt spontant i projektet. Barnen har i sina frågeställningar satt ord på det de sett, tillägnat sig nya begrepp, såsom rot, frö och stjälk, och fått erfara vad som händer med frön när man tar hand om dem och ger dem omvårdnad. Barnen kom i sina reflektioner fram till att alla plantor behöver vatten, värme, kärlek, jord och sol.

Även matematik har rymts i projektet då barnen har mätt sina växter och jämfört storlek och form. De har kunnat konstatera att krasse växer fortare än ärtplantor, men att ärtplantorna blir högre än krassen. Barnen har fört diagram och kunnat följa hur mycket de olika växterna växer och kommit fram till att exempelvis en ärtplanta kan växa 16 cm på 4 dagar.

Genom att erbjuda barn flera olika undervisningsformer ökar möjligheten för varje barn att förstå utifrån just sin individuella förmåga. Därför har barnen på Pusslet fått möta frön och växtlighet på varierade sätt. För att ge möjlighet till olika uttrycksformer har barnen skapat och tillverkat olika växter av färg, lera, pinnar och ståltråd. Barn och pedagoger har även gjort dramatiseringar kring fröprojektet. Då har alla tillsammans krupit ihop och blivit nästan lika små som ett litet frö, för att i takt med musiken dra sig till solljuset och veckla ut sina blad och vaja när vinden blåser. För att ge inspiration till dramatiseringen tog barnen del av teaterföreställningen ”Frö”, genom denna föreställning kunde barnen få en helhetsupplevelse av ett frös liv.

Läs mer om förskolan Pusslet

Fler inlägg

Symfonin

Naturupplevelser

På Tellusbarns kulturförskola Symfonin tycker både barn och personal om att vara ute, vi besöker regelbundet skogsområden och parker i närområdet. Det händer även att vi grillar pinnbröd eller korv med bröd i naturen, samt kokar te på stormkök. Barnen får en längre dag ute där de får utmana sin grovmotorik med bergs- och trädklättring och kojbyggen. Samtidigt pratar vi om allemansrätten och undersöker vad som finns i naturen.Det är inte heller helt ovanligt att vi får med oss en skräppåse tillbaka till förskolan med sådant som barnen hittat och som inte hör hemma i naturen.  Uppskattade dagar, som även

Fiolen

Möte med konstnärer

I det här projektet får barnen möta några moderna konstnärer och lära sig om konstens grunder och inspireras att skapa både individuellt och i grupp genom att experimentera olika material och tekniker på ett lekfullt sätt. Olika aktiviteter med både kollektiva och individuella uppgifter är det som främja lekfullhet, de material och verktyg vi använder kräver ingen förkunskap och är det som gör att barnen kan föras med och framåt i skapande processen och inte fastnar i något prestationskrav. Första konstnären som barnen fick inspireras av var Jackson Pollock. I Ateljén fick barnen leka att de var på ett besök