Om oss Om oss

Samarbetspartners

 

Tellusbarn hanterar personuppgifter för både barn och vårdnadshavare som är våra kunder och arbetsgivare hanterar Tellusbarn samtliga medarbetares personuppgifter.


För att bli samarbetspartner till Tellusbarn och hantera personuppgifter som 2:a part blir du ombedd att skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal.


Som kontaktperson för samarbetspartner till Tellusbarn registerför vi följande personuppgifter:

Namn, E-postadress, telefonnummer, samarbetspartens postadress och besöksadress

Källa för personuppgifter: Den registrerade


Vem kontaktar jag?

 

Tellusbarn AB är ansvarig för personuppgifter som hanteras av företaget. Det innebär att det är styrelsen i bolaget som är personuppgiftsansvariga.Har du frågor om hur dina personuppgifter hanteras kontakta i första hand din kontaktperson på företaget. 


Vill du ha ett registerutdrag kontaktar du Tellusbarns dataskyddsombud.

E-post: gdpr@tellusbarn.se

Postadress: Tellusbarn i Sverige AB, Drottninggatan 81A, 111 60 Stockholm

Märk kuvertet med ” GDPR ” och styrk din identitet med en kopia av giltig legitimation


Dina rättigheter i korthet


Du kan när som helst begära att …

… få en kopia av dina personuppgifter.
… få rätta och radera dina personuppgifter.
… invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter


Tips! Här kan du läsa mer om GDPR:

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss på Tellusbarn om du har några frågor.