Erika Klingemo, Rektor

Erika.klingemo@tellusbarn.se

Mob: 070 760 20 17

Avdelning: 

Hägern: 070- 417 35 93 

Adress: 

Kulturförskolan Fiolen

(Hägern)

Hägervägen 32, 122 39 Enskede

Förskolan Hägern har en avdelning med plats för 20 barn. 


Öppettider
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. 


Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. 


Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.


Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Kulturförskolan Fiolen (Hägern), Tallkrogen

Kulturförskolan Fiolen (Hägern) är en liten personlig förskola med plats för 20 barn. Förskolan ligger mitt i ett stort grönområde, centralt belägen i Tallkrogen. 

Med lekfulla aktiviteter anpassade till barnens ålder och mognad får barnen bygga upp begrepp och förståelse inom svenska språket, matematik, teknik och naturvetenskap. 

Förskolan erbjuder även aktiviteter inom musik och teater. De barn som är över fyra år erbjuds att spela fiol tillsammans med en fiollärare som kommer till förskolan.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk. Här ges alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger. 

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag ges barnen möjlighet att lyssna på sagor, rim och ramsor. Vi kommer uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket.

Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. Vi serverar näringsriktigt kost med stort inslag av ekologiska råvaror, och lär barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

Våra barn spenderar mycket tid utomhus, i skogen, i parker och på närliggande lekplatser. Naturen lockar till utforskande, konstruerande och kreativa aktiviteter såsom att bygga kojor och fantisera runt sagor.

 

Inomhus rör vi oss till musik och rörelsevisor för hela kroppen. Vi bygger balansbanor och dansar och utvecklar barnens motoriska färdigheter.

 

Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! 

 

Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Nyheter & Notiser