skip to Main Content

Hjälp oss att skapa en bättre förskola

Synpunkter & Förslag

Förslag, synpunkter eller klagomål

Vi har höga krav på vår pedagogiska kvalitet och ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Det är också oerhört viktigt för oss att du som förälder känner dig trygg med oss och vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning eller vår verksamhet framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechefen så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Du kan antingen maila förskolechefen eller boka ett möte. Vill du tala ditt modersmål vid mötet kontakta oss så kan vi antingen se till att en pedagog som talar ditt språk deltar vid mötet, eller en utomstående tolk.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd med verksamheten gör du ett skriftligt klagomål till Tellusbarns vd Malin Hökeberg. Den mailas till malin.hokeberg@tellusbarn.se. Meddela då vilka du redan talat med angående ditt klagomål.

Vill du vara anonym när du framför dina synpunkter har många förskolor förslagslådor. Vi rekommenderar dock att du anger dina kontaktuppgifter så vi kan återkoppla till dig.

På alla våra förskolor uppmuntrar vi föräldrar att engagera sig i ett föräldraråd, där föräldrar får ytterligare möjlighet att framföra förslag och få en fördjupad inblick i organisationen av vår verksamhet.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall förskolechefen ge svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Förskolan redovisar till huvudmannen vilka klagomål som inkommit, hur dessa har utretts och följts upp.

Skicka ditt förslag

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

För att utveckla samarbetet och dialogen med föräldrar arbetar vi på olika sätt och genom olika kanaler:

Överlämning vid hämtning och lämning
Den dagliga dialogen i samband med hämtning och lämning är överlägset den viktigaste formen av kommunikation mellan hem och förskola. Som förälder ska du regelbundet få höra vad som hänt på förskolan och hur ditt barn haft det. Medarbetarna har rutiner för att informera varandra om barnens vardag så du som förälder får den information du behöver oavsett vilken pedagog du möter vid hämtning. Vi vill också gärna få information från er föräldrar om det som händer på hemmaplan och hur vi bäst kan stötta era barn och er från förskolans sida.

Utvecklingssamtal
Förskolan bjuder varje termin in barnens vårdnadshavare till utvecklingssamtal angående barnets tillvaro i förskolan. Det är ett bra tillfälle att ställa frågor om ditt barn och verksamheten. Men du kan naturligtvis när som helst boka ett möte med ditt barns pedagoger ifall du har frågor kring verksamheten eller ditt barns tillvaro på förskolan.

Föräldramöten
En gång per termin bjuds alla föräldrar in till föräldramöte på förskolan. På våra föräldramöten informerar vi om vår verksamhet.

Föräldraråd
Att engagera sig i föräldrarådet är ett bra sätt att få fördjupad insyn i förskolans verksamhet, och en möjlighet att ta upp frågor i ett mindre forum. Ett föräldraråd utgörs av föräldrarepresentanter som möts 1-2 gånger per termin för att diskutera frågor som rör verksamheten tillsammans med förskolechefen och eventuellt någon representant från personalen. Någon av föräldrarna skriver ett protokoll som distribueras till övriga familjer. Alla som vill har möjlighet att vara med i föräldrarådet.

Varannan vecka mejlar vi ut ett veckobrev där vi berättar om höjdpunkterna barnen varit med om senaste två veckorna. Ambitionen är att veckobreven blir något utöver en enkel beskrivning av de dagliga aktiviteterna.

Pedagogiska tankar bakom aktiviteterna ska i möjligaste mån beskrivas och förklaras.

I slutet av varje termin bjuder vi in alla familjer till en vernissage (på våren kallas den sommarfest) där barn och pedagoger får möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning. Det innebär att våra nya barn och föräldrar introduceras i verksamheten under några dagar. Under den tiden är du som förälder med ditt barn hela tiden.

Syftet med föräldraaktiv inskolning är att föräldrar och barn tillsammans ska få bli trygga i miljön, med verksamheten och pedagogerna innan barnet ska lämnas första gången. Efter några dagar tillsammans lämnar föräldern barnet på förskolan i dialog med pedagogerna på avdelningen.

Inskolningens längd anpassas efter varje individuellt barn i dialog med barnets föräldrar. Efter några veckor hålls ett uppföljningssamtal med ansvarig pedagog och det inskolade barnets föräldrar.

Det viktigaste för dig i din relation med förskolan är naturligtvis det som berör ditt barn.

Men du kan säkert bidra en hel del till helheten i vår verksamhet genom att stödja oss med din kompetens och erfarenhet. Kanske du är duktig på något hantverk som kan berika vår skapande verksamhet? Du kanske har spännande tips på sevärdheter och kulturella evenemang som barnen kan ta del av?

Om du har ditt ursprung i ett annat land än Sverige kanske du vill bidra med ditt kulturella och språkliga kunnande. Kanske vill du lära oss och barnen något om sagor från ditt gamla hemland, hur man firar högtider eller vad man har för spännande barnlekar i andra delar av världen?

Oavsett vad det kan röra sig om tveka inte att prata med oss om vad du vill och kan bidra med.

Back To Top
×Close search
Sök
X