Arbeta på Tellusbarn

Att arbeta på Tellusbarn

Kvaliteten i vår verksamhet skapas i relationerna mellan pedagoger och barn i våra förskolor – av engagerade och kompetenta medarbetare.

Inflytande och kompetens

På Tellusbarn får du stora möjligheter att påverka verksamheten och goda utvecklingsmöjligheter. Alla pedagoger har både individuell och gemensam reflektionstid varje vecka. Vi har en gemensam kompetensutvecklingsdag för alla förskolor på hösten.

Varje förskola arbetar med både gemensam och individuell kompetensutveckling som kan innefatta interna insatser eller olika typer av externa insatser som föreläsningar och bokpresentationer. Alla pedagoger får regelbunden utbildning i säkerhet (brand och HLR) och ergonomi. Vi har även tillgång till handledning för arbetslag, i pedagogik och specialpedagogik.

Det finns också goda möjligheter att göra en intern karriär, hos oss är de flesta förskolechefer internt rekryterade. Våra förskolechefer har ansvar för 1-2 förskolor och är närvarande i verksamheten.

En gång per år läggs en individuell utvecklingsplan upp för varje medarbetare på medarbetarsamtalet. Vi fångar in alla medarbetares synpunkter på den årliga sociala och organisatoriska medarbetarenkäten.

Kollektivavtal

Tellusbarn tar din hälsa och trygghet på allvar. Vi omfattas av Almegas kollektivavtal för friskolor, alla medarbetare har tjänstepension och AFA försäkring vid arbetsskador. Du får även föräldraledighetstillägg under den första tiden av föräldraledigheten, samt när du kommit tillbaka i tjänst och arbetat 3 månader.

Alla våra medarbetare får friskvårdsbidrag och pedagogiska måltider, samt arbetskläder och ryggsäck för utomhusbruk. Vi vill förbereda barnen för en värld av mångfald, och arbetar för att våra arbetslag ska präglas av etnisk mångfald och en jämn könsfördelning.

Semester

Att vila är också viktigt för att orka och må bra. Därför har vi 25 dagars semester som grund, 31 dagars semester från 40 år och 32 dagars semester från 50 år.

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet under en del av din sjukperiod.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon. Välkommen att bli en av oss!