Nyheter och omvärldsbevakning

”En bro av poesi” till skolor med förskoleklass
2021-06-22

I höst får vi ta del av Svenska Akademiens antologi ”En bro av poesi” som i samarbete med Skolverket skänks till alla skolor med förskoleklass. Antologin syftar till att inspirera och vara en tillgång i det läsfrämjande arbetet på skolorna. Boken innehåller både äldre och nyare dikter och med varje dikt finns bilder av våra samtida barnboksillustratörer.

Som stöd i arbetet med boken finns en lärarhandledning på Svenska Akademiens webbplats. UR, Sveriges Utbildningsradio, har valt att animera 10 dikter ur ”En bro av poesi” och dessa program publiceras på deras webbplats i höst.

Läs mer här:
Svenska Akademien
En bok för alla


2021-06-11
Nu har den nya boken Specialpedagogik för lärande kommit ut. Boken vänder sig till yrkesverksamma pedagoger och speglar kärnan i läraruppdraget, det vill säga att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande gör alla barn delaktiga. I kapitlet ”Förskolans specialpedagogik – en gemensam professionsarena ” är Tellusbarn representerad och omnämns genom det forskningsprojekt vi har deltagit i tillsammans med Stockholms universitetet.  Boken har givits som gåva till deltagande pedagoger i projektet.