Erika Klingemo, Rektor

Erika.klingemo@tellusbarn.se

Mob: 070 760 20 17

Avdelningar: 

Ekorren & Haren : 070-417 35 91

Adress: 

Förskolan Kulturförskolan Melodin (Parken)

Kaggeholmsvägen 44

122 60 Enskede

På Parken finns det två avdelningar med plats för totalt  22 barn. 

 

Vi följer Stockholm stads ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Kulturförskolan Melodin (Parken) Tallkrogen

Kulturförskolan Melodin är en liten och personlig förskola, med plats för 22 barn. Barnen delas in i små grupper under dagen för att öka delaktighet och inflytande. 

Förskolan ligger precis intill parkleken Odlarängen, centralt i Tallkrogen. På kulturförskolan Parken får barnen möta skapande i olika former och de barn som är över fyra år erbjuds att spela fiol tillsammans med en fiollärare som kommer till förskolan.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till
exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk. Här ges alla barn möjlighet att
delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger. 

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till
exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk. Här ges alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger. 

Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. Vi serverar näringsriktigt kost med stort inslag av ekologiska råvaror, och lär barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

Våra barn spenderar mycket tid utomhus, i skogen, i parker och på närliggande lekplatser. Naturen lockar till utforskande, konstruerande och kreativa aktiviteter såsom att bygga kojor och fantisera runt sagor. Inomhus rör vi oss till musik och rörelsevisor för hela kroppen. Vi bygger balansbanor och dansar och utvecklar barnens motoriska färdigheter.

 

Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! 

 

Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Nyheter & Notiser