Profil & vision

Vår verksamhet

Tellusbarn driver 23 förskolor i Stockholms och Uppsala län. Vi arbetar utifrån skollagen och läroplanen, men lägger extra fokus på språk, skapande och hälsa.

Språk

Vi lägger stort fokus på att stärka barnens språkliga färdigheter. Det gäller i första hand svenska, men även andra språk. Vi utvecklar gärna tvåspråkiga avdelningar där efterfrågan finns. Vi lägger också vikt vid att stärka barnens kulturella identitet.

Skapande

Det verbala språket är bara ett av barnens verktyg för att möta världen. Vi utvecklar även det musikaliska och det visuella språket, som ofta kallas för Skapande.

Skapande är lustfyllt och bidrar till ökat självförtroendet, förbättrad motorik och utveckling av både fantasin och nyfikenheten.

Hälsa

Barn behöver en allsidig, bra kost och daglig rörelse såväl inomhus som utomhus. Vi lägger lika stor kraft på barnens välmående idag som på att lägga grunden för sunda livsvanor i framtiden.

Vår vision

En bra start i livet inför mötet med den stora världen.

Förskolan är demokratins vagga där barnen fostras till att bli framtidens medborgare, som kan sina rättigheter och skyldigheter.

Vi vill förbereda barnen inför mötet med den nya världen som växer ihop och internationaliseras. En värld som finns både bortom och inom Sverige.

Vi vill inspirera och utveckla framtidens världsmedborgare som rör sig mellan språk och kulturer och kan möta framtiden med kreativitet och uppfinningsrikedom. Medmänniskor som är trygga i sin egen identitet och möter andra med respekt och nyfikenhet.

Den lilla världen i förskolan idag möter den stora världen imorgon.