Erika Klingemo, Rektor 

Erika.klingemo@tellusbarn.se

Mob: 070 760 20 17

Avdelningar: 

Solen- 070- 417 35 98
Rosen- 070 – 417 35 95
Fyrklövern-
070- 417 35 97

 

Adress: 

Kulturförskolan Symfonin (Sköndal)

Sköndalsvägen 89

128 66 Sköndal

På Sköndal finns tre avdelningar med plats för 38 barn. 

 

Öppettider

Vi följer Stockholm stads ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Kulturförskolan Symfonin (Sköndal)

Kulturförskolan Symfonin (Sköndal) har plats för 38 barn, det finns tre hemvister på förskolan och barnen är indelade i mindre grupper under dagen för att skapa en lugn och stressfri dag. 

Alla barn ges tillgång till utevistelse, skapande, teater och sång tillsammans med pedagoger och kulturarbetare. 

De barn som är över fyra år erbjuds att spela fiol tillsammans med en fiollärare som kommer till förskolan.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. 

 

På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk. 

 

Här ges alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger. 

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag ges barnen möjlighet att lyssna på sagor, rim och ramsor. Vi kommer även uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket. 

Våra barn spenderar mycket tid utomhus, i skogen, i parker och på närliggande lekplatser. Naturen lockar till utforskande, konstruerande och kreativa aktiviteter såsom att bygga kojor och fantisera runt sagor. Inomhus rör vi oss till musik och rörelsevisor för hela kroppen. Vi bygger balansbanor och dansar och utvecklar barnens motoriska färdigheter.

 

Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! 

 

Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. Vi serverar näringsriktigt kost med stort inslag av ekologiska råvaror, och lär barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

Nyheter & Notiser