Tellusfood

Vid måltiderna, lägger vi grunden för hälsosamma matvanor.

Hälsosam matgläde

Hälsosam mat och hållbar matlagning är en viktig del av Tellusbarns verksamhet. Vi arbetar utifrån följande riktlinjer:

  • En stor andel (runt hälften) av råvarorna är närodlade och/eller ekologiska.
  • Maten lagas från grunden i något av våra sex kök som ligger i Rinkeby, Järfälla, Österåker, Kungsholmen, Blåsut samt i Enköping.
  • Vi serverar allsidig och näringsriktig mat, utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för förskolan bland annat med en liten andel salt och socker.
  • Våra menyer tar inspiration från jordens alla hörn.
    Vi har regelbundna vegetariska inslag på menyerna (två dagar per vecka) för att ge barnen vana att äta vegetariskt och minska vår miljöpåverkan.
  • Vi serverar endast MSC märkt fisk.
  • Till maten serveras alltid några olika sorters grönsaker.
  • Vårt kök serverar även hembakat ekologisk bröd.

Vid måltiderna, lägger vi grunden för hälsosamma matvanor. Våra kockar har god kunskap i näringslära och vi strävar efter att följa de rekommendationer som Livsmedelsverket gett för näringsriktig mat i förskolan.

Vi väljer noga ut ingredienserna för att i så stor utsträckning som vi kan använda ekologiska och/eller närproducerade produkter och msc-märkt fisk.

Våra barn får regelbundet äta vegetarisk mat och dagligen olika typer av grönsaker och sallader. Vi serverar mjölk vid våra måltider i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer.

Naturligtvis anpassar vi vår kost utifrån barnens allergier eller matideologier.

Mat är också kultur, därför serverar vi mat med inspiration från hela världen. Vi har en viktig uppgift att förbereda barnen för både dagens Sverige och världen i stort, och det ansvaret gäller även vår matkultur.

Hur maten läggs upp, serveras och presenteras är en viktig del i vårt arbete att väcka barnens intresse för mat och livsmedel. Därför lägger vi särskild vikt vid det i våra kök.

Måltidstillfällena är viktiga även utifrån ett socialt perspektiv. Barnen lär sig bordsskick, respekt för andra och att ta ansvar för sina val och sitt handlande. Att sitta ner och äta tillsammans ger pedagoger och barn en möjlighet att reflektera kring verksamheten och utbyta idéer och tankar.

Måltiden är ett tillfälle att utveckla barnens språk och intresse för naturvetenskap och matematik. Pedagogerna får även möjlighet att hämta synpunkter från barnen, höra vad de tyckt varit roligt och vill göra mer av.