Tellusfood

Vår vision är att laga hållbara och goda måltider som hamnar i magen och skapar måltidsglädje.

Hälsosam matglädje

Matens betydelse
Måltiderna i förskolan har stor betydelse för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande. Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan.

Tellusfood
I Tellusgruppen ligger ansvaret för tillagning av måltider på Tellusfood. Vi som jobbar på Tellusfood tillagar cirka 3 000 måltider varje dag till förskolor och skolor. Vi har 6 tillagningskök som distribuerar maten till närliggande förskolor och skolor.

Vår vision är att laga hållbara och goda måltider som hamnar i magen och skapar måltidsglädje.

Måltiderna ska vara näringsriktiga, goda, hållbara, trivsamma, integrerade och säkra. Vi följer Livsmedelsverkets måltidsmodell och de riktlinjer som är framtagna för förskolor och skolor. Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i förskolan grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är avsedda som övergripande vägledning, stöd och förslag till hur man kan arbeta för att skapa matglädje och främja hållbara matvanor.