Hållbara livsmedel och måltider

Fisken som tillagas och serveras i våra restauranger är i stort sett alltid MSC-märkt, vilket innebär att fisken fiskas på ett, för miljön, hållbart sätt.

Bra och hållbara måltider förutsätter en helhetssyn på måltiderna och lyhördhet för matgästernas behov och önskemål. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp måltidernas kvalitet i Tellusfood använder vi Livsmedelsverkets material Måltidsmodellen.

  • God och trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
  • Näringsriktig och säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
  • Miljösmart – Med miljösmart menar vi måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och de nationella miljömålen.
  • Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.