Kulturförskolan Fiolen väcker liv i surrealistisk konstnär

I vår ateljé på förskolan Fiolen har barnen fått gå på en digital konstvernissage. Denna gång inspirerades de av konstnären Joan Miró.

I vår ateljé på förskolan Fiolen har barnen fått gå på en digital konstvernissage. Denna gång inspirerades de av konstnären Joan Miró.

Barnen fick lyssna på om hur konstnären målade och började att känna igen hans arbete med sina egna teckningar. Miró blev en favorit hos barnen. Efter varje bild som visades i projektorn fick de berätta vad de såg och hur de tolkade Mirós konstverk, och lärde sig att alla kan tolka olika på sitt eget sätt.

Efteråt fick barnen spela Miró-spelet där de skulle rita en teckning och följa några regler. De fick kasta en tärning och rita en docka där formerna/linjerna de skulle rita såg olika ut beroende på vilken siffra de fick på tärningen. Rolig och uppskattade utmaning, som gav möjlighet till underbara unika teckningar.

De målade både stort och litet, i både grupp och individuellt. De skapade både med vit lera, och andra sorters lera som till exempel play-doh. Efter att de utfört individuella uppgifter skapade de tredimensionella linjer i olika färger och samarbetade i en stor tavla genom att sätta samman allas arbete på ett och samma papper.

Barnen fick efteråt titta på olika bilder av Mirós skulpturer och berättade vad då såg i dem. Efter det fick de öva på att göra skulpturer i vit lera inspirerade av konstnären. De fick också öva på att sammanfoga olika bitar av lera med slickers. Sen fick de rita av sina skulpturer och göra en målning av det, och även färglägga sina skulpturer.

I de aktiviteter vi har erbjudit barnen har de fått bekanta sig med konstnären genom att använda liknande färger, tekniker eller former. Men också att härma och utifrån sina egna tolkningar skapa sitt eget konstverk.

Efter alla tillfällen så avslutade vi med en samling med en osynlig ”boll” där barnen turas om att fånga den och berätta om sina upplevelser. ”Roligt”, ”Vill göra igen” var ett återkommande svar, men även de svårigheter de mött under processen och vad de ville öva på mer.

Genom olika övningar med olika material har barnen fått erfara och skapat materialkännedom och tagit till sig olika tekniker.

När alla hade målat klart sina skulpturer, fick de ställa dem på ett bord med tyger i olika färger, som en liten vernissage för varandra. De fick gå runt bordet och berätta om sina upplevelse och på så sätt blev de medvetna om sina erfarenheter, men också att de kunde titta på varandras skapelser med intresse utan att bedöma.

Vårt mål med arbetet:
• att barnen ska få en inblick i hur man tolka olika bilder, förstår att man kan tolka på olika sätt,
• känna till vem Miró var och vad som gjorde hans målningar unika,
• förstår att alla ser olika saker i en bild och att det inte finns något rätt eller fel,
• att komma ifrån det att ”jag kan inte” eller ”det är fint eller fult”,
• uppleva och pröva på olika material.