Arbeta på Tellusbarn

Kvaliteten i vår verksamhet skapas i relationerna mellan pedagoger och barn i våra förskolor – av engagerade och kompetenta medarbetare.

Inflytande och kompetens

På Tellusbarn får du stora möjligheter att påverka verksamheten och goda utvecklingsmöjligheter. Alla pedagoger har både individuell och gemensam reflektionstid varje vecka. Vi har en gemensam kompetensutvecklingsdag för alla förskolor på hösten.

Varje förskola arbetar med både gemensam och individuell kompetensutveckling som kan innefatta interna insatser eller olika typer av externa insatser som föreläsningar och bokpresentationer. Alla pedagoger får regelbunden utbildning i säkerhet (brand och HLR). Vi har även tillgång till handledning för arbetslag, i pedagogik och specialpedagogik.

Det finns också goda möjligheter att göra en intern karriär, hos oss är de flesta förskolechefer internt rekryterade. Våra förskolerektorer har ansvar för 1-2 förskolor och är närvarande i verksamheten.

En gång per år läggs en individuell utvecklingsplan upp för varje medarbetare på medarbetarsamtalet. Vi fångar in alla medarbetares synpunkter på den årliga sociala och organisatoriska medarbetarenkäten.

Tellusgruppens medarbetarenkät hösten 2022, visar att medarbetarna trivs med sina kollegor och är stolta över sin arbetsplats. Läs mer här.

Nanny by Tellus

Vill du jobba som barnvakt? Då kan du kontakta vårt systerbolag Nanny by Tellus.

Klicka här