Profiler som bidrar till utveckling

Profiler som bidrar till utveckling

Verksamheten på Tellusbarn utgår från genomtänkta profiler. Dessa genomsyrar den pedagogiska inriktningen på respektive förskola och sätter lärandet i ett sammanhang för barn, vårdnadshavare och medarbetare.

På Tellusbarn finns följande profiler: kulturförskolor, friluftsförskolor, tvåspråkiga förskolor och nyckelförskolor.

Här kan du se mer om vad kulturförskola innebär.

Profilerna bidrar till att de barn som finns i våra förskolor alltid får vara i meningsfulla sammanhang, får använda alla sina sinnen, utveckla olika uttrycksformer och mötas av engagerade, nyfikna och målinriktade pedagoger.

De pedagoger som söker sig till Tellusbarn kan välja att jobba utifrån den profil som passar dem bäst och där deras kompetens och lust kommer bäst till nytta. De olika profilerna bidrar med spetskompetens till varandra och ger inspiration för den pedagogiska utvecklingen av alla profiler. Vi vill med våra profiler ge våra pedagoger en tydlig vision och skapa förutsättningar för lustfyllt lärande.

Tellusbarn ska vara en professionell plattform där goda förutsättningar erbjuds för att spännande visioner kan förverkligas. Tack vare genomtänkta kvalitetsrutiner, professionella stödfunktioner inom exempelvis specialpedagogik, HR, ekonomi, fastighet, IT med mera kombinerar kan rektorer och pedagoger fokusera på förskolans kärnuppdrag.

Tellusbarn erbjuder spännande möjlighet till kompetensutveckling och karriärutveckling. För de medarbetare som vill finns stora utrymme för att förverkliga idéer samt gemensamma och individuella framsteg.