Birgitta Gugg, Rektor
Birgitta.gugg@tellusbarn.se
Mob:  073-738 98 62

 

Avdelningar: 
Vargen- 072-370 06 17
Delfinen- 072-370 06 18
Fjärilen- 072-370 06 19
Pingvinen- 072-370 06 21
Ekorren- 072-363 20 61

 

Adress: 

Tellusbarn, Sherwood
Bergsgatan 35
112 28 Stockholm

Antal avdelningar: 5

Antal barnplatser: 80

 

Öppettider:

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Tvåspråkig förskola med skapande i fokus

  Förskolan Sherwood ligger i rymliga lokaler på Kungsholmen med närhet till parker och kommunikationer. Förskolan har svensk-engelsk profil och har en konstpedagog som arbetar i olika skapandeprocesser tillsammans med barnen. På förskolan finns ett eget tillagningskök där maten lagas från grunden, till stor del av ekologiska och närodlade råvaror.

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Förskolan Sherwood är allmänpedagogisk och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  På Sherwood arbetar vi i möjligaste mån i små grupper för att möjliggöra delaktighet och trygghet för alla barn. Undervisningen innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet

  Att förskolan Sherwood har en svensk-engelsk profil innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

  På Sherwood finns en konstpedagog som tillsammans med barnen arbetar i skapandeprocesser inom bild och form. Med konstpedagogen ges barnen möjlighet att fördjupa sig i olika skapandeprojekt, ibland tillsammans med externa aktörer såsom konstnärer eller med andra förskolor. Vår skapandemiljö är tillgänglig för alla barn och barnen ges möjlighet att prova många olika material och tekniker. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Sherwood serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden i vårt eget kök på förskolan. Vi serverar näringsriktig kost och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

  Att vi har eget kök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet. Vi serverar allsidig och näringsriktig mat, utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för förskolan, bland annat med en liten andel salt och socker. En stor andel av råvarorna är närodlade och ekologiska. Våra menyer tar inspiration från jordens alla hörn.

  Vi har regelbundna vegetariska inslag på menyerna för att ge barnen vana att äta vegetariskt och minska vår miljöpåverkan. Till maten serveras alltid några olika sorters grönsaker. Vårt kök serverar även hembakat ekologiskt bröd.

  Nyheter & Notiser