Carmen Negrete, Rektor
carmen.negrete@tellusbarn.se
Mob: 070-760 99 81


Avdelningar: 
Blåklockan: 072-253 13 40
Fyrklövern: 072-253 13 41
Solrosen: 072-253 13 42


Adress:

Tellusbarn, Tulpanen
Blomdahls väg 9
756 49 Uppsala

Tulpanen ligger på Blomdalsväg, nära Gotsunda centrum. Förskolan har plats för 50 barn och består av tre avdelningar och har tillgång till en egen gård och närliggande parker och grönområden. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. 

 

Våra öppettider är: 06.30 – 17.30

Förskolan Tulpanen, Uppsala

Det är i förskolan vi kan lägga grunden till goda vanor. Det gör vi genom regelbunden dans, rörelse och idrott, på förskolan, på gården och under utflykter i naturen, både i närområdet och längre bort. Den variationsrika miljön, både inomhus och utomhus, ger barnen goda möjligheter till den fin- och grovmotoriska utvecklingen.

 

Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål, där alla måltider är näringsrika och planerade efter ett hälsosamt tänkande. Lunchen levereras enligt våra önskemål från Happy food. 

 

Vi fokuserar mycket på språk, matematik, naturvetenskap samt på vår inne- och utemiljö.Varje morgon inleds med en aktivitet så som en utflykt eller kanske gymnastik och rörelse.

 

Vi har valt ”Sagan” som utgångspunkt för våra fokusområden. Sagans värld är stort och ger näring åt fantasin. Det är i sagan språk, skapande, drama, rörelse och olika begrepp vävs samman i ett lekfull lärande.

På Tulpanen ges barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att berätta, lyssna, reflektera och uttrycka sig på många olika sätt. Glädje, sång och musik är viktiga inslag i vårt arbete med att utveckla barnens förmåga att utrycka sina känslor och tankar. Barnen lär sig om olika ämnen som naturvetenskap och matematik men på ett enkelt och roligt sätt.

 

Från naturen tar vi med oss material in och skapar spännande saker på avdelningarna eller i ateljén. På vår förskola ska barnen få utforska olika material, tekniker och uttrycksformer så som dans och drama.

Vår ateljé rymmer stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor. Genom skapande med olika slags material och tekniker som lera, målning med svamp, penslar och kulmålning får barnen experimentera själva och tillsammans med pedagogerna.

Nyheter & Notiser