Carmen Negrete, Rektor
carmen.negrete@tellusbarn.se

Tel: 070-760 99 81

Avdelningar: 

Lila 072-370 06 16

Grön 072-370 06 14

Gul 072-370 06 15

Adress:

Förskolan Sparrisen 

Sparrisgatan 7B

745 46 Uppsala

Förskolan ligger i Årsta med god tillgång till grönområden och kommunikation. Vi har 45 barnplatser i tre avdelningar.  Vår öppettid är 6:30–17:30.

Förskolan Sparrisen, Uppsala

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar verbala eller talade språk. De kan förmedla tankar och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller skapa olika former av gestaltningar.


På Sparrisen erbjuds barnen möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget. I den egna ateljén ges också möjlighet att prova på många olika tekniker och material.

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag ges barn möjlighet att lyssna på sagor och berättande, vi sjunger och kommunicerar i den dagliga leken. Vi uppmuntrar och tar tillvara på barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Måltiderna är lustfyllda och erbjuder en stund på dagen då man samtalar om vad man gjort och upptäckt.


Vi arbetar mycket med sång, dans och rytmik för att utveckla barnens språk, motorik och kreativitet på ett roligt sätt. Leken är viktig för barnens utveckling och lärande. På Sparrisen ges barn möjlighet att bearbeta känslor och upplevelser.I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta.

Vi har en fantastisk utemiljö runt vår förskola som inbjuder till rörelse. Våra barn spenderar mycket tid utomhus, exempelvis på Årstafältet, på 4H-gården, lekplatser eller på den egna gården med åldersanpassade lekredskap.


Naturen lockar även till utforskande, konstruerande och fantiserande aktiviteter såsom att bygga kojor, fantisera runt sagor mm. Inomhus rör vi oss till minirörisprogrammen, Mamma mu och rörelsevisor för hela kroppen. Vi bygger balansbanor och dansar och utvecklar barnens motoriska färdigheter.


Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen!


Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Nyheter & Notiser