Hem och förskola

För att utveckla samarbetet och dialogen med vårdnadshavare arbetar vi på olika sätt och genom olika kanaler.

Hjälp oss att skapa en bättre förskola

För att utveckla samarbetet och dialogen med vårdnadshavare arbetar vi på olika sätt och genom olika kanaler.

Överlämning vid hämtning och lämning

Den dagliga dialogen i samband med hämtning och lämning är överlägset den viktigaste formen av kommunikation mellan hem och förskola. Som vårdnadshavare ska du regelbundet få höra vad som hänt på förskolan och hur ditt barn haft det. Medarbetarna har rutiner för att informera varandra om barnens vardag så du som vårdnadshavare får den information du behöver oavsett vilken pedagog du möter vid hämtning. Vi vill också gärna få information från er vårdnadshavare om det som händer på hemmaplan och hur vi bäst kan stötta era barn och er från förskolans sida.

Utvecklingssamtal

Förskolan bjuder varje termin in barnets vårdnadshavare till utvecklingssamtal angående barnets tillvaro i förskolan. Det är ett bra tillfälle att ställa frågor om ditt barn och verksamheten. Men du kan naturligtvis när som helst boka ett möte med ditt barns pedagoger om du har frågor kring verksamheten eller ditt barns tillvaro på förskolan.

Föräldramöten

En gång per termin bjuds alla vårdnadshavare in till föräldramöte på förskolan. På våra föräldramöten informerar vi om vår verksamhet.

Föräldraråd

Att engagera sig i föräldrarådet är ett bra sätt att få fördjupad insyn i förskolans verksamhet, och en möjlighet att ta upp frågor i ett mindre forum. Ett föräldraråd utgörs av föräldrarepresentanter som möts 1-2 gånger per termin för att diskutera frågor som rör verksamheten tillsammans med förskolechefen och eventuellt någon representant från personalen. Någon av vårdnadshavarna skriver ett protokoll som distribueras till övriga familjer. Alla som vill har möjlighet att vara med i föräldrarådet.