Sara All, Rektor

sara.all@tellusbarn.se
mob: 0723-632055

Jurate Wetterberg, Biträdande Rektor

Jurate.wetterbeg@tellusbarn.se

0704455410

Avdelningar: 

Rosagården- 070-445 76 85

Blåagården- 070-445 76 86

 

Adress:

Förskolan Paletten 

Edvard Griegsgången 14

164 32 Kista 

Mitt i Husby centrum, bredvid Öppna förskolan ligger förskolan Paletten, i ljusa lokaler och med en trevlig gård. Vi har tillstånd för 43 barn. Maten skickas från vårt centralkök och har stor andel ekologiska råvaror och halalkyckling.

 

Öppettider
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

 

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Förskolan Paletten, Kista

Forskning och erfarenhet visar att det är lättare för barn som kan sitt modersmål och är trygga i sin identitet att både ta till sig det svenska språket och att utveckla respekt för andra kulturer. Därför ser vi modersmålsträning och arbete med barnens kulturella bakgrund som en viktig del i arbetet med att förbereda barnens möte med det svenska samhället. En viktig aspekt som underlättar arbetet med såväl svenskan som andra språk är den rika mångfald förskolans personal erbjuder. Förskolan är en plats där människor från olika bakgrunder möts och vi strävar efter att ha ett interkulturellt förhållningssätt. Våra pedagoger anpassar utbildningen och inkluderar fler sätt att kommunicera på än det verbala.


Leken är viktig för barnens utveckling och lärande i allmänhet och språkutveckling i synnerhet. På Paletten ges barn möjlighet att bearbeta känslor och upplevelser i lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta.

På samma sätt som mat är en viktig del av livet, så är det en viktig del av vår verksamhet. Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Paletten serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden i vårt kök på Kungsholmen.

 

Vi serverar näringsriktigt kost och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel. Att vi har centralkök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet

På vår tvåspråkiga  förskola möter du svensktalande och engelsktalande pedagoger och vi bedriver verksamhet undervisning på båda språken. Vi fyller dagarna med aktiviteter som sagoläsning, dans och sång på såväl svenska som engelska. 

På Paletten får barnen tillgång till pedagoger med erfarenhet av att undervisa i båda språken och flera av dem talar fler än två språk. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig båda språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet. 

På samma sätt som mat är en viktig del av livet, så är det en viktig del av vår verksamhet. Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor och Paletten serverar frukost, lunch mellanmål samt erbjuder flera fruktstunder under dagen. Maten lagar vi från grunden i vårt kök på förskolan Piazzan i Kallhäll.

Nyheter & Notiser