Vitt moln relative

Friluftsförskolan Väsjön

Friluftsförskolan Väsjön är Tellusbarns senaste förskola som öppnar i tillfälliga lokaler i april 2023. Från januari 2024 flyttar förskolan till en nybyggd fastighet i Väsjön med plats för 140 barn. De barn som fått plats i en tillfälliga lokalen följer alla med till den nya förskolan.

Genom att vistas mycket i naturen skapar vi intresse och förståelse för växter och djur tidigt i livet. Många av de upplevelser som barnen på våra friluftsförskolor får vara med om äger därför rum i och med hjälp av naturen. Med denna förståelse och kunskap om vår natur utvecklas en respekt för omgivningen.

Med läroplanen som grund utforskar vi förskolans närmiljö och naturresurser och bekantar oss med allemansrätten. Det finns mycket användbart material i skogen. Kan vi hitta något av samma sort? Någonting som är mjukt eller hårt? Kan vi hitta spår efter några djur? Vi tar reda på hur saker och ting förhåller sig genom att vara nyfikna och undersökande. Hur ser exempelvis fjärilens eller grodans livscykel ut?

Utomhusmiljön skapar goda förutsättningar för barnen att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Att vara en timme utomhus ger ungefär dubbelt så mycket mer fysisk aktivitet jämfört med att vara inomhus. Daglig rörelse är också bra för barns förutsättningar för lärande, eftersom det finns samband mellan fysisk aktivitet och inlärningsförmåga. Att få springa, hoppa och klättra tillsammans med andra främjar dessutom fantasin och de sociala och emotionella färdigheterna. Fysisk aktivitet är också ett verktyg i arbetet med begreppsförståelse och självförståelse, samtidigt som barnen ges möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning.

Karin Bergwall
Rektor
Tel: 070-090 51 59
karin.bergwall@tellusbarn.se

Avdelningar
Björken: 070-445 54 77, vasjon.bjorken@tellusbarn.se
Eken: 070-445 54 76, vasjon.eken@tellusbarn.se

Adress (tillfällig lokal):
Tellusbarn Väsjön
Storkvägen 13
192 55 Sollentuna

Väsjön

Storkvägen 13, Sollentuna, Sverige

Se vägbeskrivning

Ansök om plats hos oss.

Om du vill ansöka om plats till någon av våra förskolor vänder du dig direkt till din kommun. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval, till exempel för att komma på besök, ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort.

Till ansökan

Kontakta oss    integritetspolicyn


    Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy & Användarvillkor

    Antal avdelningar:
    Antal barnplatser: 40 platser i den tillfälliga lokalen, 140 platser när förskolan flyttar till nya lokalen i januari 2024
    Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.