Tvåspråkiga förskolor

Vitt moln

Klicka på den förskola du vill veta mer om.

Språk är barnets främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. Hos oss väcker vi barnets lust och nyfikenhet att tillägna sig ett nytt språk. Vi vill stärka barnen och utformar ett sammanhang där språk, identitet och lärande blir en helhet. Det hjälper barnen att utveckla sin egen, unika identitet.

När barnen vidgar sina språkkunskaper blir även barnets värld större och mer begriplig.

Vi arbetar med olika metoder för att stärka barnens språkutveckling, till exempel Dialogic Book Reading, DBR. Det är en strukturerad, evidensbaserad metod för att läsa och samtala om böcker. Pedagogen leder boksamtal där barnen blir aktiva i dialog istället för att vara passiva lyssnare.

Språkglädje, högläsning och sång

På Tellusbarns tvåspråkiga förskolor möts du av en miljö präglad av språkglädje. Alla aktiviteter på förskolan grundar sig i det svenska språket, samtidigt som undervisning även sker på engelska eller spanska.

Miljön på våra tvåspråkiga förskolor uppmuntrar barnen att kommunicera på de olika språken. Här finns böcker och annat material på svenska, engelska och spanska och vid sångstunder sjunger vi på de olika språken.

I våra dagliga aktiviteter på de tvåspråkiga förskolorna pratar vi med barnen på svenska, engelska och spanska både under lek och i omsorgsaktiviteter. De pedagoger som jobbar med språken talar flytande engelska eller spanska. De har antingen språket som modersmål, har läst språket på högskola/universitet eller bott eller studerat i landet där språket talas. Vår erfarenhet är att alla barn tar till sig båda språken, oavsett vilket språk som talas hemma.

Svensk-engelsk profil

På våra svensk-engelska förskolor finns minst en engelsktalande pedagog som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som talar både svenska och engelska sedan tidigare, och anpassar sig efter deras nivå på språket.

Svensk-spansk profil

Liksom på våra svensk-engelska förskolor är svenska huvudspråket på våra svensk-spanska avdelningar. Men här finns också minst en spansktalande pedagog som talar spanska med barnen, både i undervisnings- och omsorgssituationer. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som talar både svenska och spanska sedan tidigare, och anpassar sig efter deras nivå på språket.