Erika Klingemo, Rektor
erika.klingemo@tellusbarn.se
mob: 070- 760 20 17

Avdelning: 

Grön- 070-445 76 98

Adress: 

Förskolan Akvarellen

Skarpnäcks allé 30

128 33 Skarpnäck

Antal avdelningar: 4 st

Antal barnplatser: 60 st

Öppettider: Vi följer Stockholm stads ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Tvåspråkig kulturförskola med fokus på utepedagogik

  Mitt i centrala Skarpnäck ligger förskolan Akvarellen. På den lugna gården finns gott om plats för utforskande och lek. I förskolans närhet finns stora grönområden, parker och bibliotek som förskolan gör utflykter till varje vecka. Akvarellen är en kulturförskola med svensk-engelsk profil och fokus på utepedagogik.

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Förskolan Akvarellen är allmänpedagogisk och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Hos oss på Akvarellen finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. Närvarande och aktiva pedagoger är nyckeln till språkundervisningen i förskolan.

  Pedagogerna sätter ord på det som sker i vardagen och använder medvetet ett rikt språk. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimuleras barnens språkutveckling. I vår undervisning använder vi evidensbaserade och språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling.

  Att förskolan har en svensk-engelsk profil innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är fortfarande svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

  Att Akvarellen är en kulturförskola innebär att barnen varje vecka får uppleva skapande av olika slag, såsom bild, teater, sång och musik tillsammans med förskolans egen kulturpedagog och övriga pedagoger.

  Hos oss är det skapandeprocessen i sig som är det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Genom att vistas mycket i naturen skapar vi intresse för växter och djur tidigt i livet. Det som barnen känner till och tycker om bryr de sig också om, vilket är betydelsefullt för en ekologiskt hållbar framtid.

  Att vara utomhus skapar helt andra förutsättningar än inomhusmiljön. Ute behöver vi inte förehålla oss till samma regler som inne, det är helt okej att springa, hoppa, klättra och låta. På så sätt ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Dessutom finns det många spännande saker ute, en stock kan bli en båt, pinnar kan vi bygga en koja av och kottarna blir perfekt mat i vår kiosk. Genom att leka med saker som inte är färdigföreställande utmanas både barnens fantasi och språkutveckling.

  Nyheter & Notiser