Sara All, Rektor
Sara.all@tellusbarn.se
Telefon: 072-363 20 55

 

Avdelning: 

Grön- 070-445 76 98

 

Adress: 

Förskolan Akvarellen

Skarpnäcks allé 30

128 33 Skarpnäck

 

På Akvarellen finns det fyra avdelningar med plats för 60 barn. Vi följer Stockholm stads ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Förskolan Akvarellen, Skarpnäck

Mitt i centrala Skarpnäck, precis intill ICA på Flygfältsgatan 30, ligger förskolan Akvarellen med plats för omkring 70 barn. Akvarellen har en allmänpedagogisk utbildning med fokus på språk, skapande och hälsa där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan har en svensk-engelsk profil. Förskolan rymmer fyra avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och 3-6 år. På den lugna innegården finns förskolans egen inhägnade gård där plats finns för utforskande och lek. I angränsning till gården finnas en lekplats och en bollplan som kan nyttjas av förskolan. Vi har även närhet till Nackareservatet som ligger inom gångavstånd från förskolan.


Språk och svensk-engelsk verksamhet:

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag ges barnen möjlighet att lyssna på sagor och berättande. Vi sjunger och kommunicerar i den dagliga leken samt uppmuntrar och tar tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Vi arbetar med det evidensbaserade materialet  ”Före Bornholmsmodellen” detta för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.


Vi erbjuder lustfyllda måltider som bidrar till en stund på dagen då vi samtalar och reflekterar kring vad vi gjort och upptäckt.

Den svensk-engelska profilen innebär att vi har pedagoger som talar både svenska och engelska med barnen. De aktiviteter vi har kring språk, såsom sagoläsning och språksamlingar genomförs på både svenska och engelska. På förskolan finns det pedagoger som har strategier för att möta barn som både pratar svenska och engelska

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De förmedlar tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga och dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar till lärande inom andra områden såsom naturvetenskap, teknik, matematik och språk.


På Akvarellen ska alla barn ges möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger och förskolans ateljépedagog. 

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag ska barnen ges möjlighet att lyssna på sagor och berättande och vi sjunger och kommunicerar i den dagliga leken. Vi uppmuntrar och tar tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket och använder modellen ”Före Bornholmsmodellen” för att ge varje barn möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. 

 

Måltiderna är lustfyllda och erbjuder en stund på dagen då vi samtalar och reflekterar kring vad vi gjort och upptäckt.

 

Den svensk-engelska profilen innebär att vi har pedagoger som talar både svenska och engelska med barnen. De aktiviteter vi har kring språk, såsom sagoläsning och språksamlingar kommer genomföras på både svenska och engelska. På förskolan finns pedagoger som har strategier för att möta barn som både pratar svenska och engelska. 

Nyheter & Notiser