Specialpedagogiskt forum

Välkommen till Tellusbarns forum för specialpedagogik!

Här kan du läsa mer om våra specialpedagoger och vilket uppdrag de har. Vi samarbetar med forskare i några projekt, och dem kan du också läsa mer om här.

Du kan även hitta relevanta nyheter om specialpedagogiskt arbete och se vilka utbildningar inom området som vi prioriterar för våra medarbetare.

Vill du veta mer om vårt specialpedagogiska arbete? Kontakta våra specialpedagoger:
Anna-Karin Hamilton, anna-karin.hamilton@tellusbarn.se
Camilla Suarez, camilla.suarez@tellusbarn.se