Thomas Nilsson, Rektor

Thomas.nilsson@tellusbarn.se

Mob: 070- 445 54 15

Alexandra Dahlin, Biträdande rektor 

Alexandra.dahlin@tellusbarn.se  

Mob: 070-445 54 16

Avdelningar: 

Kompassen: 070 445 54 17

Hjulet: 070 445 54 18 

Adress: 

Garagevägen 26

121 48 Johanneshov

Uppdatering pågår

På förskolan Uppfinnaren i Blåsut, i södra Stockholm, finns plats för 120 barn i två plan. Förskolan har en svensk-engelsk profil och ligger nära kommunikationer och grönområden.


Förskolan har tillgång till en lummig innergård med anslutande gröna ytor för uteverksamhet. Nytorps gärde med lekytor och bad ligger endast några minuters promenad bort och är ett välkomnande komplement till den fina gården.

Förskolan Uppfinnaren Blåsut (Beräknad start Mars 2020)​

Våren 2020 öppnas förskolan Uppfinnaren i Blåsut i södra Stockholm. På Uppfinnaren kommer vi ta emot ca 120 barn, i en verksamhet med svensk-engelsk inriktning. På uppfinnaren har barnen tillgång till en egen ateljé där de kommer skapa tillsammans med en ateljépedagog. Den grönskande utemiljön kommer bestå av en stimulerande och säker gård med anslutande grönytor.

 

På Tellusbarn har vi lust och lärande i fokus och vill erbjuda varje barn bästa möjliga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån just sin förmåga. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Uppfinnaren kommer vara en allmänpedagogisk verksamhet som lägger extra vikt vid språk, skapande och hälsa.

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller dansa.

 

På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

 

På Uppfinnaren ges alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger.

Förskolans tvåspråkiga koncept innebär att du kommer möta svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Vi kommer tala med barnen på båda språken, även om vårt huvudspråk är svenska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig båda språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet. Information till föräldrar kommer finnas på både svenska och engelska.

 

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Varje dag kommer barnen ges möjlighet att lyssna på sagor, rim och ramsor. Vi kommer uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket. På Tellusbarn använder vi ”Före Bornholmsmodellen” som metod för att stärka varje barns språkutveckling, där barnen på ett lekfullt sätt kan utveckla sin fonologiska medvetenhet, sitt ordförråd och sin läsförståelse.

På förskolans nedre plan bygger vi ett stort och modernt kök. Här kommer vi tillsammans med Tellusfood laga god och näringsrik mat från grunden, som vi serverar på förskolan. Vi kommer servera frukost, lunch och mellanmål som till stor del kommer bestå av ekologiska råvaror. För att lägga grunden till sunda kostvanor ska varje barn erbjudas en lugn och lustfylld matstund, där samtal och lärande är en naturlig del av måltiden.

Nyheter & Notiser