Thomas Nilsson, Rektor
Thomas.nilsson@tellusbarn.se
Mob: 070- 445 54 15

Helena Hansson , Biträdande rektor
Helena.hansson@tellusbarn.se
Mob: 070-445 54 16

Avdelningar: 

Kompassen: 070 445 54 17

Hjulet: 070 445 54 18

Kikaren: 070-445 54 19

Magneten: Telefonnummer kommer snart

Propellern: Telefonnummer kommer snart

Magneten: Telefonnummer kommer snart

Adress: 
Garagevägen 26
121 48 Johanneshov

Antal avdelningar: 6 

Antal barnplatser: 100

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Nybyggd förskola med tvåspråkig inriktning

  Förskolan Uppfinnaren är nybyggd och ligger i Blåsut i södra Stockholm. Förskolans lokaler är rymliga och ljusa, och det finns tillgång till en fin gård i anslutning till förskolan. Här är det nära till grönområden, parker och kommunikationer. På Uppfinnaren finns ett eget tillagningskök och förskolan har svensk-engelsk profil. 

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Uppfinnaren är en allmänpedagogisk förskola och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Genom att arbeta i mindre grupper ges barnen goda möjligheter till inflytande och delaktighet. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Hos oss på Uppfinnaren finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. Närvarande och aktiva pedagoger är nyckeln till språkundervisningen i förskolan. Pedagogerna sätter ord på det som sker i vardagen och använder medvetet ett rikt språk. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimuleras barnens språkutveckling. I vår undervisning använder vi evidensbaserade och språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling.

  Att förskolan har en svensk-engelsk profil innebär att det finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska.

  Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Uppfinnaren serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden i vårt eget kök på förskolan. Vi serverar näringsriktigt kost och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

  Att vi har eget kök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet. Vi serverar allsidig och näringsriktig mat, utifrån livsmedelsverkets rekommendationer för förskolan, bland annat med lite salt och socker. En stor andel av råvarorna är närodlade och ekologiska. Våra menyer tar inspiration från jordens alla hörn.

  Vi har regelbundna vegetariska inslag på menyerna för att ge barnen vana att äta vegetariskt, och minska vår miljöpåverkan. Till maten serveras alltid några olika sorters grönsaker. Vårt kök serverar även hembakat ekologiskt bröd.

  Nyheter & Notiser