Synpunkter

Lämna dina synpunkter till oss

Vi har höga krav på vår pedagogiska kvalitet och ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet. Det är också oerhört viktigt för oss att du som förälder känner dig trygg med oss och vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning eller vår verksamhet framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår, vänd dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Du kan antingen maila förskolechefen eller boka ett möte. Vill du tala ditt modersmål vid mötet, kontakta oss så kan vi antingen se till att en pedagog som talar ditt språk deltar vid mötet, eller en utomstående tolk.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd med verksamheten gör du ett skriftligt klagomål till Tellusbarns vd Bijan Fahimi. Den mailas till bijan.fahimi@tellusbarn.se

Meddela då vilka du redan talat med angående ditt klagomål.

Vill du vara anonym när du framför dina synpunkter har många förskolor förslagslådor. Vi rekommenderar dock att du anger dina kontaktuppgifter så vi kan återkoppla till dig.

På alla våra förskolor uppmuntrar vi föräldrar att engagera sig i ett föräldraråd, där föräldrar får ytterligare möjlighet att framföra förslag och få en fördjupad inblick i organisationen av vår verksamhet.

Inom 10 arbetsdagar ska förskolechefen ge svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat och kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Förskolan redovisar till huvudmannen vilka klagomål som inkommit, hur dessa har utretts och följts upp.    integritetspolicyn


    Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy & Användarvillkor