Thomas Nilsson, Rektor
thomas.nilsson@tellusbarn.se
Mob: 070- 455 415

Ing-Marie Peres, Platsansvarig

 Mob: 072-2531764

 

Avdelningar:
Fjärilen- 072-253 17 63
Humlan- 072-253 17 64
Nyckelpigan- 072-253 17 65

 

Adress: 

Tellusbarn, Backen
Storholmsbackarna 34
127 43 Skärholmen

Förskolan Backen ligger högt uppe på Storholmsbackarna med en fin grön gård där solen ofta skiner. På gården finns en glänta i skogen där varje avdelning har en liten odlingslott för att plantera växter och lära sig om odling. Vi har 50 barnplatser indelat i tre avdelningar.


Öppettider 

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Med språk, hälsa och skapande i fokus.

Hos oss ges barnen möjligheter att utveckla sin förmåga att berätta, lyssna, reflektera och uttrycka sig på många olika sätt. Glädje, sång och musik är viktiga inslag i vårt arbete med att utveckla barnens förmåga att utrycka sina känslor och tankar. Barnen lär sig om olika ämnen som naturvetenskap och matematik men på ett enkelt och roligt sätt.  Våra pedagoger är vana vid att några barn kan mycket svenska och andra nästan ingenting.

 

Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen!

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. De kan förmedla tankar, erfarenheter och känslor genom att till exempel teckna, måla, sjunga eller dansa. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden som naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

 

På Uppfinnaren ges alla barn möjlighet att delta i den skapande miljön med varierade metoder och material tillsammans med engagerade pedagoger.

Varje avdelning har en egen ateljé som rymmer stora möjligheter för barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka tankar och känslor. Genom skapande med olika slags material och tekniker som lera, målning med svamp, penslar och kulmålning får barnen experimentera själva och tillsammans med pedagogerna.

Vi anpassar våra metoder till att de flesta barn har ett annat modersmål än svenska. Genom att kombinera sagoberättelser och biblioteksbesök med dramalekar, sånger och dialog sätter vi tillsammans med barnen ord på allt vi gör och upplever. I förskolan introducerar vi barnen till olika delar av svenska samhället.

På förskolans nedre plan bygger vi ett stort och modernt kök. Här kommer vi tillsammans med Tellusfood laga god och näringsrik mat från grunden, som vi serverar på förskolan. Vi kommer servera frukost, lunch och mellanmål som till stor del kommer bestå av ekologiska råvaror. För att lägga grunden till sunda kostvanor ska varje barn erbjudas en lugn och lustfylld matstund, där samtal och lärande är en naturlig del av måltiden.

Nyheter & Notiser