Annie Jämtell , Rektor
annie.jamtell@tellusbarn.se
Mob: 070-445 76 80 

Åsa Ekman , Platsansvarig
asa.ekman@tellusbarn.se
Mob: 072-363 20 55 

Avdelningar
Gläntan, tel: 070-445 76 81
Bäcken, tel: 070-445 76 82
Dungen, tel: 070-4455432

Adress: 

Förskolan The Cottage

Katarina Bangata 31-33

116 39 Stockholm 

Antal avdelningar: 3

Antal barnplatser: 50

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Länkar till Järfälla Kommuns hemsida och E-tjänster.


Ansöka om förskoleplats genom att klicka vidare hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats hos oss genom Järfälla Kommuns e-tjänster.


Försäkring vid olycksfall skickar dig vidare till information om Järfälla Kommuns olycksfalls försäkring på förskolor.


Lämna in schema Schema ska lämnas in via Järfälla kommuns e-tjänster. Klicka vidare på länken för att lämna in ny schema.


Förskolan på sociala medier
Instagram
Facebook


Övriga länkar

Läroplan för förskolan

Reggio Emilia institutet

Skolverket

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Tvåspråkig förskola med skapande i fokus

  Förskolan The Cottage ligger på lugna Katarina Bangata på Södermalm, med närhet till både kultur, parker och grönområden. Förskolans lokaler är ljusa och rymliga och ger goda möjligheter till barnens utforskande och lek. The Cottage har svensk-engelsk profil och tillgång till egen konstpedagog, som arbetar i olika skapandeprocesser tillsammans med barnen.

  Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. The Cottage är en allmänpedagogisk förskola och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi på The Cottage inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Att The Cottage har en svensk-engelsk profil innebär att det här finns engelsktalande pedagoger som till stor del pratar engelska med barnen, i både undervisnings- och omsorgssituationer. Vårt huvudspråk är svenska, men vi ser till att sånger, böcker och annat material finns på både svenska och engelska. På så sätt kan barnen tillägna sig båda språken i förskolan. Förskolans pedagoger har strategier för att möta barn som både pratar mer eller mindre svenska och engelska sedan tidigare

  Med sin kreativa miljö erbjuder The Cottage stora möjligheter för barn i olika åldrar att utveckla sina sinnen och uttrycka sig genom skapande i olika material, tillsammans med förskolans konstpedagog.  Vår skapandemiljö är tillgänglig för alla barn och barnen ges möjlighet att prova många olika material och tekniker. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Lärande, hälsa och välbefinnande går hand i hand, därför vet vi att omsorgen i förskolan är minst lika viktig som undervisningen. Barn behöver en väl avvägd dagsrytm där de får möjlighet till rörelse och aktivitet, men även till återhämtning och vila. När vi på The Cottage planerar förskolans undervisning och dagsrutiner utgår vi från hela barnets dag. Barn mår bäst i små grupper, därför organiserar vi på förskolan vår utbildning så att barnen får vistas i mindre grupper i möjligaste mån.

  Varje vecka har vi olika rörelseaktiviteter med barnen, som precis som all annan undervisningen baseras på lek och glädje. Genom rörelseaktiviteter stimuleras inte bara barnens motoriska förmåga och kroppsuppfattning, vi lägger även grunden för hälsosamma vanor längre fram i livet.

  Nyheter & Notiser