Annie Jämtell , Rektor
annie.jamtell@tellusbarn.se
Mob: 070-445 76 80 

 

Avdelningar
Gläntan, tel: 070-445 76 81
Bäcken, tel: 070-445 76 82
Dungen, tel: 070-4455432

 

Adress: 

Förskolan The Cottage

Katarina Bangata 31-33

116 39 Stockholm 

Förskolan öppnar under hösten och ligger insprängd i ett charmigt lägenhetshus på lugna Katarina Bangata med tillgång till en liten innergård. Här välkomnas 50 barn på de två våningarna med interntrappa, en egen atelje och rörelserum.


Öppettider
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.


Ramtiden är mellan kl 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Förskolan och familjerna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla familjers behov beaktas.

Länkar till Järfälla Kommuns hemsida och E-tjänster.


Ansöka om förskoleplats genom att klicka vidare hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats hos oss genom Järfälla Kommuns e-tjänster.


Försäkring vid olycksfall skickar dig vidare till information om Järfälla Kommuns olycksfalls försäkring på förskolor.


Lämna in schema Schema ska lämnas in via Järfälla kommuns e-tjänster. Klicka vidare på länken för att lämna in ny schema.


Förskolan på sociala medier
Instagram
Facebook


Övriga länkar

Läroplan för förskolan

Reggio Emilia institutet

Skolverket

Med språk, hälsa och skapande i fokus.

The Cottage har precis som övriga verksamheter inom Tellusbarn fokus på språk, skapande och hälsa, med en allmänpedagogisk inriktning. Dessa tre områden vävs samman och bildar en helhet kring barns lärande och utveckling. Vi arbetar systematiskt med barns språkutveckling genom modellen ”Före Bornholmsmodellen”, som främjar barns läs- och skrivinlärning senare i skolan.

 

Förskolans tvåspråkiga koncept innebär att du möter svensktalande och engelsktalande pedagoger på samtliga avdelningar. Här talar vi med barnen på båda språken, även om vårt huvudspråk är svenska. Våra erfarenheter visar att barn på förskolan tar till sig både språken, oavsett vilket språk som talas i hemmet. Information till föräldrar finns på både svenska och engelska.

Förskolan The Cottage befinner sig i rymliga och ljusa lokaler på Södermalm, med närhet till olika parker och lummiga områden som nyttjas varje dag. En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt. Därför arbetar vi aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan erbjuder vi barnen pedagogledd rörelselek, som t. ex. miniröris, regelbundet. 

 

Med en genomtänkt utomhuspedagogik lägger vi grund för barns intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än den som spenderar mycket tid inomhus.Verksamhet utomhus innebär att vi i större utsträckning kan ge barn möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer nämligen oändligt många möjligheter för pedagogiskt verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk som matematik och naturvetenskap.

 

Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

På The Cottage finns en ateljépedagog som genomför aktiviteter kring skapande, drama, rörelse och sång i vår ateljé och i vårt rörelserum. Barnen ges möjlighet att i en lugn miljö arbeta tillsammans i mindre grupper och med några få material i taget.

 

Barn har tillgång till fler språk än det vi kallar det verbala språket. Därför är det viktigt att alla barn ges möjlighet att förmedla tankar och känslor genom olika uttrycksformer. På samma sätt lär barn på olika sätt och den skapande processen bidrar även till lärande inom andra områden såsom naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

Nyheter & Notiser