Linda Gröndal, TF Rektor
Linda.grondal@tellusbarn.se
mob: 070-445 54 24 

Avdelningar:
Flygande mattan- 072-370 06 00
Solen- 072-370 06 02
Djungeln- 072-370 06 03

Trädet- 072-370 06 04
Fjärilen- 072-370 06 09
Stjärnan- 072-370 06 13

Adress:

Tellusbarn, Torget
Rinkebytorget 8
163 73 Spånga

Antal avdelningar: 6 st

Antal barnplatser: 102 st

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

 

 

Ansökan sker genom Stockholms Stad. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Med språk, hälsa och skapande i fokus.

  Mitt på torget i Rinkeby finns förskolan Torget i rymliga och ljusa lokaler. Förskolan har en egen gård och närhet till både bibliotek, parker, grönområden och kommunikationer. I förskolans stora ateljé finns vår konstpedagog som arbetar med barnen i olika skapandeprocesser. Hos oss på Torget finns ett eget tillagningskök där maten lagas från grunden.

  Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  Här på Torget arbetar vi i möjligaste mån i små grupper för att möjliggöra delaktighet och trygghet för alla barn. Undervisningen innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Språket är nyckeln till god kommunikation och ett verktyg för att tänka och sätta ord på sina upplevelser och känslor. Närvarande och aktiva pedagoger är nyckeln till språkundervisningen i förskolan. På förskolan sätter vi ord på det som sker i vardagen och använder medvetet ett rikt språk. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimuleras barnens språkutveckling. Hos oss på Torget finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. I vår undervisning använder vi evidensbaserade språkstärkande metoder för att kunna stimulera och följa alla barns språkutveckling. Vi arbetar både med ”Före Bornholmsmodellen” och ”Dialogic Bookreading”, där vi även ingår i ett forskningsprojekt med Stockholms universitet.

  Vi anpassar våra metoder utifrån att många av våra barn har annat modersmål än svenska. Genom att använda många olika uttrycksformer, bildstöd och teckenstöd kan vi möta alla barn utifrån deras förståelse och språkutveckling. Vi på Torget hittar vägar för att barnen ska få möta sitt modersmål även i förskolan och vi samverkar med hemmen för att stärka barnens språkutveckling i alla deras språk.

  Barnen ges möjlighet till olika former av skapande på vår förskola och det finns en skapandemiljö som är tillgänglig för alla barn. Hos oss är det skapandeprocessen i sig som är det viktiga, det är i den vi kan väcka nyfikenhet, upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. I vår undervisning använder vi oss kontinuerligt av bild, musik, sång och dans. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Här på Torget finns en konstpedagog som tillsammans med barnen arbetar i skapandeprocesser inom bild och form i vår stora och ljusa ateljé. Med konstpedagogen ges barnen möjlighet att fördjupa sig i olika skapandeprojekt, ibland tillsammans med externa aktörer såsom konstnärer eller med andra förskolor.

  Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Uppfinnaren serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden i vårt eget kök på förskolan. Vi serverar näringsriktigt kost och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

  Att vi har eget kök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet. Vi serverar allsidig och näringsriktig mat, utifrån livsmedelsverkets rekommendationer för förskolan, bland annat med lite salt och socker. En stor andel av råvarorna är närodlade och ekologiska. Våra menyer tar inspiration från jordens alla hörn.

  Vi har regelbundna vegetariska inslag på menyerna för att ge barnen vana att äta vegetariskt, och minska vår miljöpåverkan. Till maten serveras alltid några olika sorters grönsaker. Vårt kök serverar även hembakat ekologiskt bröd.

  Nyheter & Notiser