Birgitta Gugg
Rektor
birgitta.gugg@tellusbarn.se
Tel: 073-738 98 62

Avdelningar
Guldet: 070-445 76 91
Skatten: 070-445 76 92

Adress
Förskolan The Rainbow
Love Almqvist väg 4C
112 53 Stockholm 

Regnbågen ligger  på Love Almqvistväg i Kristineberg. Förskolan har egen lekplats och välkomnar 35 barn i den charmiga miljön.


Förskolan The Rainbow befinner sig i rymliga och ljusa lokaler med närhet till olika parker och lummiga områden som nyttjas varje dag. En hälsosam relation till rörelse och sin kropp behöver skapas tidigt. Därför arbetar vi aktivt med rörelse både inne och ute. Inne på förskolan erbjuder vi barnen pedagogledd rörelse regelbundet. Med en genomtänkt utomhuspedagogik lägger vi grund för barnens intresse att röra sig ute. Barn som är ute mycket utsätts för färre smittorisker och rör sig mer naturligt än den som spenderar mycket tid inomhus. 


Verksamhet utomhus innebär att vi i större utsträckning kan ge barn möjlighet att ta del av den mångfald naturen erbjuder. Naturen rymmer nämligen oändligt många möjligheter för pedagogisk verksamhet – bland kottar, löv, myror och sniglar gömmer sig såväl språk, som matematik och naturvetenskap.


Oavsett om vi är i närliggande parker eller på längre utflykter utgår vi från upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att barnen lär med alla sinnen och hela kroppen. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen! 


Tillsammans gör vi allt från att plocka och sortera skräp till att utforska hur växter och djur i naturen ser ut och fungerar. 


Pedagogiken bidrar till att göra barnen medvetna om såväl naturen som allemansrätten.

Ansökan sker genom Sollentuna kommun. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

Tvåspråkig förskola med fokus på särskilt begåvade barn

Nyheter & Notiser