Karin Bergwall, Tillförordnad Rektor
Tel: 070 090 51 59
Karin.bergwall@tellusbarn.se

Förskolans tonvalstelefon: 

08 408 948 80

Avdelningarna: 

Blå & Gul- 072 302 82 61

Röd- 072 302 82 13

Grön- 072 302 84 66 

Orange- 073 992 88 19

Lila- 076 548 99 74

 

Adress: 

Förskolan Piazzan
Tomtevägen 4
17670 Järfälla

Förskolan Piazzan ligger i Kallhäll i Järfälla kommun, nära till kommunikation och natur. Förskolan har en stor gård med mycket utrymme för sandlekar, rörelse och andra aktiviteter. På baksidan har vi tillgång till en grillplats och skogsområde.

Länkar till Järfälla Kommuns hemsida och E-tjänster.


Ansöka om förskoleplats genom att klicka vidare hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats hos oss genom Järfälla Kommuns e-tjänster.


Försäkring vid olycksfall skickar dig vidare till information om Järfälla Kommuns olycksfalls försäkring på förskolor.


Lämna in schema 

Schema ska lämnas in via Järfälla kommuns e-tjänster. Klicka vidare på länken för att lämna in ny schema.


Förskolan på socialamedier
Instagram
Facebook

Andra länkar

Läroplan för förskolan

Reggio Emilia institutet

Skolverket

Med språk, hälsa och skapande i fokus.

Förskolan Piazzan har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Verksamheten bygger på respekt för barnet och en övertygelse att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. 

 

Inom Reggio Emilia brukar man prata om de tre pedagogerna:

Barnet -kan själv! Ibland med hjälp av andra barn eller med stimulans eller stöd från en vuxen
Miljön – uppmuntrar till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Den är föränderlig efter barnens behov.

De vuxna eller pedagogerna – finns till hands och stöttar i bakgrunden. Genom att lyssna, medforska och iaktta lär vi oss att förstå vad barnet behöver.

 

Pedagogerna på Piazzan har ett positivt förhållningssätt och tror på barnens förmåga och kompetens. Vi bemöter varje barn med respekt så att barnet utvecklar en positiv självbild.

På förskolan finns det 6 hemvister Gul, Blå, Röd, Grön, Orange, Lila. Hemvisterna är åldersindelade enligt följande Gul, Blå och Röd: 1-2 år , Grön: 3 år, Orange:3-4 år, Lila: 4-5 år. De äldsta barnen på varje hemvist flyttar vidare till nästa hemvist i augusti men vid behov kan flytt ske även i januari.

 

Alla barn har vila efter lunch, för de yngsta barnen erbjuds sovvila ute på den stora och fina sovaltanen i sin egen vagn eller inne på avdelningen. För de äldre barnen erbjuds avslappningsvila med lugn musik och sagoläsning. Vid behov finns det möjlighet för barnen att få sova.

 

Varje hemvist har ett eget schema för aktiviteter som genomförs utifrån det tema eller projekt som är aktuellt för hemvisten. Det vanliga är att aktiviteter pågår mellan kl.9.00 och fram till lunch samt efter vila och till kl.14.00.

Maten tillagas i eget kök av egen kock. Maten lagas av färska råvaror med fokus på hälsosam och god mat. Vi delar livsmedelsverkets åsikt om att goda och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen är en viktig förutsättning för att orka leka och lära.

 

Förskolan har en stor gård med mycket utrymme för sandlekar, rörelse och andra aktiviteter. På baksidan har vi tillgång till en grillplats och skogsområde.

Nyheter & Notiser