Karin Bergwall, Rektor
Tel: 070 090 51 59
Karin.bergwall@tellusbarn.se

Förskolans tonvalstelefon: 

08 408 948 80

Avdelningarna: 

Blå & Gul- 072 302 86 51

Röd- 072 302 82 13

Grön- 072 302 84 66 

Orange- 073 992 88 19

Lila- 076 548 99 74

 

Adress: 

Förskolan Piazzan
Tomtevägen 4
17670 Järfälla

Antal avdelningar: 6

Antal barnplatser: 100

Öppettider: Vi följer kommunens ramtider för öppethållande, vilket för närvarande är 6:30-18:30.

Länkar till Järfälla Kommuns hemsida och E-tjänster.


Ansöka om förskoleplats genom att klicka vidare hittar du information om hur du ansöker om förskoleplats hos oss genom Järfälla Kommuns e-tjänster.


Försäkring vid olycksfall skickar dig vidare till information om Järfälla Kommuns olycksfalls försäkring på förskolor.


Lämna in schema 

Schema ska lämnas in via Järfälla kommuns e-tjänster. Klicka vidare på länken för att lämna in ny schema.


Förskolan på socialamedier
Instagram
Facebook

Andra länkar

Läroplan för förskolan

Reggio Emilia institutet

Skolverket

Ansökan sker genom Järfälla kommun. Önskar du även komma i kontakt med oss i samband med ditt förskoleval ber vi dig fylla i formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom kort. 

  Med språk, hälsa och skapande i fokus.

  Förskolan Piazzan ligger i Kallhäll, med närhet till kommunikationer och grönområden. Förskolan har en stor och lummig gård med gott om plats för utforskande och lek. Förskolan har fokus på utepedagogik och har tillgång till eget tillagningskök.

  Piazzan är en allmänpedagogisk förskola och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken!

  På Piazzan arbetar vi i möjligaste mån i små grupper för att möjliggöra delaktighet och trygghet för alla barn. Undervisningen innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet.

  Hos oss på Piazzan finns en tydlig och välutvecklad språkmiljö med böcker, sagor, rim och ramsor. Närvarande och aktiva pedagoger är nyckeln till språkundervisningen i förskolan. Pedagogerna sätter ord på det som sker i vardagen och använder medvetet ett rikt språk. Genom samtal, interaktion, högläsning och språklekar stimuleras barnens språkutveckling.

  Barnen på förskolan Piazzan ges möjlighet till olika former av skapande. Tillsammans med en konstpedagog uppmuntras barnen till nyfikenhet i vår fina skapandemiljö. Hos oss är det skapandeprocessen i sig som är det viktiga, det är i den vi kan upptäcka nytt och stimulera till samspel och kreativitet. I vår undervisning använder vi oss kontinuerligt av bild, musik, sång och dans. Att ge barnen utrymme för olika uttrycksformer har stor betydelse för barnens utveckling, såväl språkligt som motoriskt. Att skapa tillsammans främjar dessutom gemenskapen i gruppen och stärker barnens självförtroende.

  Det är i förskolan vi kan lägga grunden till bra matvanor. På Piazzan serverar vi frukost, lunch och mellanmål. Maten lagar vi från grunden i vårt eget kök på förskolan. Vi serverar näringsriktigt kost och försöker lära barnen att uppskatta grönsaker och andra nyttiga livsmedel.

  Att vi har eget kök och lagar maten själva gör det möjligt för oss att bidra till att barnen får en hälsosam start i livet. Vi serverar allsidig och näringsriktig mat, utifrån livsmedelsverkets rekommendationer för förskolan, bland annat med en liten andel salt och socker. En stor andel av råvarorna är närodlade och ekologiska. Våra menyer tar inspiration från jordens alla hörn.

  Vi har regelbundna vegetariska inslag på menyerna för att ge barnen vana att äta vegetariskt och minska vår miljöpåverkan. Till maten serveras alltid några olika sorters grönsaker. Vårt kök serverar även hembakat ekologiskt bröd.

  Nyheter & Notiser